Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. (2018)

11 950 EUR 9 560 EUR
Period/Price1 WeekType
2022-10-01 to 2022-10-07 5595 EURWEEKLY
2022-10-01 to 2022-10-07 9795 EURWEEKLY
2022-10-01 to 2022-10-28 21455 EURWEEKLY
2022-10-01 to 2022-10-28 23590 EURWEEKLY
2022-10-08 to 2022-10-14 5595 EURWEEKLY
2022-10-08 to 2022-10-21 9795 EURWEEKLY
2022-10-15 to 2022-10-21 5595 EURWEEKLY
2022-10-22 to 2022-11-04 12960 EURWEEKLY
2022-10-22 to 2022-10-28 6810 EURWEEKLY
2022-10-29 to 2022-11-04 7465 EURWEEKLY
2022-10-29 to 2022-12-23 26040 EURWEEKLY
2022-10-29 to 2022-12-23 28630 EURWEEKLY
2022-11-05 to 2022-11-11 8305 EURWEEKLY
2022-11-05 to 2022-11-18 13845 EURWEEKLY
2022-11-12 to 2022-11-18 8305 EURWEEKLY
2022-11-19 to 2022-11-25 17080 EURWEEKLY
2022-11-19 to 2022-11-25 9130 EURWEEKLY
2022-11-26 to 2022-12-02 8305 EURWEEKLY
2022-11-26 to 2022-12-02 13845 EURWEEKLY
2022-12-03 to 2022-12-16 13845 EURWEEKLY
2022-12-03 to 2022-12-09 8305 EURWEEKLY
2022-12-10 to 2022-12-16 7470 EURWEEKLY
2022-12-17 to 2022-12-23 13845 EURWEEKLY
2022-12-17 to 2022-12-23 7470 EURWEEKLY
2022-12-24 to 2022-12-30 24760 EURWEEKLY
2022-12-24 to 2022-12-26 10730 EURWEEKLY
2022-12-24 to 2023-01-06 42070 EURWEEKLY
2022-12-24 to 2023-01-06 38255 EURWEEKLY
2022-12-27 to 2022-12-30 16470 EURWEEKLY
2022-12-31 to 2023-01-06 7330 EURWEEKLY
2022-12-31 to 2023-01-06 24760 EURWEEKLY
2023-01-07 to 2023-08-04 28630 EURWEEKLY
2023-01-07 to 2023-01-13 7330 EURWEEKLY
2023-01-07 to 2023-08-04 26040 EURWEEKLY
2023-01-07 to 2023-02-03 12960 EURWEEKLY
2023-01-14 to 2023-01-20 7330 EURWEEKLY
2023-01-21 to 2023-01-27 8140 EURWEEKLY
2023-01-28 to 2023-02-03 8140 EURWEEKLY
2023-02-04 to 2023-02-17 13845 EURWEEKLY
2023-02-04 to 2023-02-10 9785 EURWEEKLY
2023-02-11 to 2023-02-17 12665 EURWEEKLY
2023-02-18 to 2023-02-24 14060 EURWEEKLY
2023-02-18 to 2023-03-03 17080 EURWEEKLY
2023-02-25 to 2023-03-03 14060 EURWEEKLY
2023-03-04 to 2023-04-28 19015 EURWEEKLY
2023-03-04 to 2023-03-10 14060 EURWEEKLY
2023-03-11 to 2023-03-17 14060 EURWEEKLY
2023-03-18 to 2023-03-24 14060 EURWEEKLY
2023-03-25 to 2023-03-31 11950 EURWEEKLY
2023-04-01 to 2023-04-07 11950 EURWEEKLY
2023-04-08 to 2023-04-14 11950 EURWEEKLY
2023-04-15 to 2023-04-21 11950 EURWEEKLY
2023-04-22 to 2023-04-28 11950 EURWEEKLY
2023-04-29 to 2023-05-05 11950 EURWEEKLY
2023-04-29 to 2023-05-05 17080 EURWEEKLY
2023-05-06 to 2023-05-12 11000 EURWEEKLY
2023-05-06 to 2023-05-26 15710 EURWEEKLY
2023-05-13 to 2023-05-19 11000 EURWEEKLY
2023-05-20 to 2023-05-26 11000 EURWEEKLY
2023-05-27 to 2023-06-30 13440 EURWEEKLY
2023-05-27 to 2023-06-02 10200 EURWEEKLY
2023-06-03 to 2023-06-09 9405 EURWEEKLY
2023-06-10 to 2023-06-16 9405 EURWEEKLY
2023-06-17 to 2023-06-23 9405 EURWEEKLY
2023-06-24 to 2023-06-30 9405 EURWEEKLY
2023-07-01 to 2023-08-11 15455 EURWEEKLY
2023-07-01 to 2023-07-07 10165 EURWEEKLY
2023-07-08 to 2023-07-14 10815 EURWEEKLY
2023-07-15 to 2023-07-21 10815 EURWEEKLY
2023-07-22 to 2023-07-28 10815 EURWEEKLY
2023-07-29 to 2023-08-04 10815 EURWEEKLY
2023-08-05 to 2023-08-11 10815 EURWEEKLY
2023-08-05 to 2023-09-30 23590 EURWEEKLY
2023-08-05 to 2023-09-30 21455 EURWEEKLY
2023-08-12 to 2023-08-18 8835 EURWEEKLY
2023-08-12 to 2023-08-18 10775 EURWEEKLY
2023-08-19 to 2023-08-25 8065 EURWEEKLY
2023-08-19 to 2023-09-30 9795 EURWEEKLY
2023-08-26 to 2023-09-01 8065 EURWEEKLY
2023-09-02 to 2023-09-08 8065 EURWEEKLY
2023-09-09 to 2023-09-15 8065 EURWEEKLY
2023-09-16 to 2023-09-22 8065 EURWEEKLY
2023-09-23 to 2023-09-30 8065 EURWEEKLY
2023-10-01 to 2023-10-27 23590 EURWEEKLY
2023-10-01 to 2023-10-06 10080 EURWEEKLY
2023-10-01 to 2023-10-06 9795 EURWEEKLY
2023-10-01 to 2023-10-27 21455 EURWEEKLY
2023-10-07 to 2023-10-13 10080 EURWEEKLY
2023-10-07 to 2023-10-20 9795 EURWEEKLY
2023-10-14 to 2023-10-20 11090 EURWEEKLY
2023-10-21 to 2023-11-03 12960 EURWEEKLY
2023-10-21 to 2023-10-27 13335 EURWEEKLY
2023-10-28 to 2023-11-03 14815 EURWEEKLY
2023-10-28 to 2023-12-22 26040 EURWEEKLY
2023-10-28 to 2023-12-22 28630 EURWEEKLY
2023-11-04 to 2023-11-17 13845 EURWEEKLY
2023-11-04 to 2023-11-10 15825 EURWEEKLY
2023-11-11 to 2023-11-17 15825 EURWEEKLY
2023-11-18 to 2023-11-24 17080 EURWEEKLY
2023-11-18 to 2023-11-24 17410 EURWEEKLY
2023-11-25 to 2023-12-01 15825 EURWEEKLY
2023-11-25 to 2023-12-01 13845 EURWEEKLY
2023-12-02 to 2023-12-15 13845 EURWEEKLY
2023-12-02 to 2023-12-08 15825 EURWEEKLY
2023-12-09 to 2023-12-15 13450 EURWEEKLY
2023-12-16 to 2023-12-22 13450 EURWEEKLY
2023-12-16 to 2023-12-22 13845 EURWEEKLY
2023-12-23 to 2023-12-29 24760 EURWEEKLY
2023-12-23 to 2024-01-05 38255 EURWEEKLY
2023-12-23 to 2023-12-29 20455 EURWEEKLY
2023-12-23 to 2024-01-05 42070 EURWEEKLY
2023-12-30 to 2024-01-05 24760 EURWEEKLY
2023-12-30 to 2024-01-05 25485 EURWEEKLY
2024-01-06 to 2024-08-02 26040 EURWEEKLY
2024-01-06 to 2024-08-02 28630 EURWEEKLY
2024-01-06 to 2024-02-02 12960 EURWEEKLY
2024-01-06 to 2024-01-12 10665 EURWEEKLY
2024-01-13 to 2024-01-19 10665 EURWEEKLY
2024-01-20 to 2024-01-26 11850 EURWEEKLY
2024-01-27 to 2024-02-02 11850 EURWEEKLY
2024-02-03 to 2024-02-16 13845 EURWEEKLY
2024-02-03 to 2024-02-09 14245 EURWEEKLY
2024-02-10 to 2024-02-16 15675 EURWEEKLY
2024-02-17 to 2024-03-01 17080 EURWEEKLY
2024-02-17 to 2024-02-23 17575 EURWEEKLY
2024-02-24 to 2024-03-01 19530 EURWEEKLY
2024-03-02 to 2024-04-26 19015 EURWEEKLY
2024-03-02 to 2024-03-08 19530 EURWEEKLY
2024-03-09 to 2024-03-15 21740 EURWEEKLY
2024-03-16 to 2024-03-22 21740 EURWEEKLY
2024-03-23 to 2024-03-29 21740 EURWEEKLY
2024-03-30 to 2024-04-05 21740 EURWEEKLY
2024-04-06 to 2024-04-12 21740 EURWEEKLY
2024-04-13 to 2024-04-19 21740 EURWEEKLY
2024-04-20 to 2024-04-26 21740 EURWEEKLY
2024-04-27 to 2024-05-03 19530 EURWEEKLY
2024-04-27 to 2024-05-03 17080 EURWEEKLY
2024-05-04 to 2024-05-24 15710 EURWEEKLY
2024-05-04 to 2024-05-10 17965 EURWEEKLY
2024-05-11 to 2024-05-17 17965 EURWEEKLY
2024-05-18 to 2024-05-24 17965 EURWEEKLY
2024-05-25 to 2024-05-31 16670 EURWEEKLY
2024-05-25 to 2024-06-28 13440 EURWEEKLY
2024-06-01 to 2024-06-07 15370 EURWEEKLY
2024-06-08 to 2024-06-14 15370 EURWEEKLY
2024-06-15 to 2024-06-21 15370 EURWEEKLY
2024-06-22 to 2024-06-28 15370 EURWEEKLY
2024-06-29 to 2024-08-09 15455 EURWEEKLY
2024-06-29 to 2024-07-05 16615 EURWEEKLY
2024-07-06 to 2024-07-12 17670 EURWEEKLY
2024-07-13 to 2024-07-19 17670 EURWEEKLY
2024-07-20 to 2024-07-26 17670 EURWEEKLY
2024-07-27 to 2024-08-02 17670 EURWEEKLY
2024-08-03 to 2024-09-30 21455 EURWEEKLY
2024-08-03 to 2024-09-30 23590 EURWEEKLY
2024-08-03 to 2024-08-09 17670 EURWEEKLY
2024-08-10 to 2024-08-16 14440 EURWEEKLY
2024-08-10 to 2024-08-16 10775 EURWEEKLY
2024-08-17 to 2024-09-30 9795 EURWEEKLY
2024-08-17 to 2024-08-23 11200 EURWEEKLY
2024-08-24 to 2024-08-30 11200 EURWEEKLY
2024-08-31 to 2024-09-06 11200 EURWEEKLY
2024-09-07 to 2024-09-13 11200 EURWEEKLY
2024-09-14 to 2024-09-20 11200 EURWEEKLY
2024-09-21 to 2024-09-27 11200 EURWEEKLY
2024-09-28 to 2024-09-30 11200 EURWEEKLY
2024-10-01 to 2024-10-04 11200 EURWEEKLY
2024-10-01 to 2024-10-04 9795 EURWEEKLY
2024-10-01 to 2024-10-25 23590 EURWEEKLY
2024-10-01 to 2024-10-25 21455 EURWEEKLY
2024-10-05 to 2024-10-11 11200 EURWEEKLY
2024-10-05 to 2024-10-18 9795 EURWEEKLY
2024-10-12 to 2024-10-18 12320 EURWEEKLY
2024-10-19 to 2024-11-01 12960 EURWEEKLY
2024-10-19 to 2024-10-25 14815 EURWEEKLY
2024-10-26 to 2024-11-01 14815 EURWEEKLY
2024-10-26 to 2024-12-20 28630 EURWEEKLY
2024-10-26 to 2024-12-20 26040 EURWEEKLY
2024-11-02 to 2024-11-15 13845 EURWEEKLY
2024-11-02 to 2024-11-08 15825 EURWEEKLY
2024-11-09 to 2024-11-15 15825 EURWEEKLY
2024-11-16 to 2024-11-22 15825 EURWEEKLY
2024-11-16 to 2024-11-22 17080 EURWEEKLY
2024-11-23 to 2024-11-29 13845 EURWEEKLY
2024-11-23 to 2024-11-29 17410 EURWEEKLY
2024-11-30 to 2024-12-06 15825 EURWEEKLY
2024-11-30 to 2024-12-13 13845 EURWEEKLY
2024-12-07 to 2024-12-13 13450 EURWEEKLY
2024-12-14 to 2024-12-20 13845 EURWEEKLY
2024-12-14 to 2024-12-20 13450 EURWEEKLY
2024-12-21 to 2024-12-27 24760 EURWEEKLY
2024-12-21 to 2025-01-03 38255 EURWEEKLY
2024-12-21 to 2024-12-27 20455 EURWEEKLY
2024-12-21 to 2025-01-03 42070 EURWEEKLY
2024-12-28 to 2025-01-03 24760 EURWEEKLY
2024-12-28 to 2025-01-03 25485 EURWEEKLY
2025-01-04 to 2025-08-01 28630 EURWEEKLY
2025-01-04 to 2025-08-01 26040 EURWEEKLY
2025-01-04 to 2025-01-31 12960 EURWEEKLY
2025-01-04 to 2025-01-10 10665 EURWEEKLY
2025-01-11 to 2025-01-17 10665 EURWEEKLY
2025-01-18 to 2025-01-24 11850 EURWEEKLY
2025-01-25 to 2025-01-31 11850 EURWEEKLY
2025-02-01 to 2025-02-14 13845 EURWEEKLY
2025-02-01 to 2025-02-07 14245 EURWEEKLY
2025-02-08 to 2025-02-14 15675 EURWEEKLY
2025-02-15 to 2025-02-28 17080 EURWEEKLY
2025-02-15 to 2025-02-21 17575 EURWEEKLY
2025-02-22 to 2025-02-28 19530 EURWEEKLY
2025-03-01 to 2025-04-25 19015 EURWEEKLY
2025-03-01 to 2025-03-07 19530 EURWEEKLY
2025-03-08 to 2025-03-14 21740 EURWEEKLY
2025-03-15 to 2025-03-21 21740 EURWEEKLY
2025-03-22 to 2025-03-28 21740 EURWEEKLY
2025-03-29 to 2025-04-04 21740 EURWEEKLY
2025-04-05 to 2025-04-11 21740 EURWEEKLY
2025-04-12 to 2025-04-18 21740 EURWEEKLY
2025-04-19 to 2025-04-25 21740 EURWEEKLY
2025-04-26 to 2025-05-02 19530 EURWEEKLY
2025-04-26 to 2025-05-02 17080 EURWEEKLY
2025-05-03 to 2025-05-23 15710 EURWEEKLY
2025-05-03 to 2025-05-09 17965 EURWEEKLY
2025-05-10 to 2025-05-16 17965 EURWEEKLY
2025-05-17 to 2025-05-23 17965 EURWEEKLY
2025-05-24 to 2025-05-30 16670 EURWEEKLY
2025-05-24 to 2025-06-27 13440 EURWEEKLY
2025-05-31 to 2025-06-06 15370 EURWEEKLY
2025-06-07 to 2025-06-13 15370 EURWEEKLY
2025-06-14 to 2025-06-20 15370 EURWEEKLY
2025-06-21 to 2025-06-27 15370 EURWEEKLY
2025-06-28 to 2025-07-04 16615 EURWEEKLY
2025-06-28 to 2025-08-08 15455 EURWEEKLY
2025-07-05 to 2025-07-11 17670 EURWEEKLY
2025-07-12 to 2025-07-18 17670 EURWEEKLY
2025-07-19 to 2025-07-25 17670 EURWEEKLY
2025-07-26 to 2025-08-01 17670 EURWEEKLY
2025-08-02 to 2025-09-30 23590 EURWEEKLY
2025-08-02 to 2025-09-30 21455 EURWEEKLY
2025-08-02 to 2025-08-08 17670 EURWEEKLY
2025-08-09 to 2025-08-15 14440 EURWEEKLY
2025-08-09 to 2025-08-15 10775 EURWEEKLY
2025-08-16 to 2025-09-30 9795 EURWEEKLY
2025-08-16 to 2025-08-22 11200 EURWEEKLY
2025-08-23 to 2025-08-29 11200 EURWEEKLY
2025-08-30 to 2025-09-05 11200 EURWEEKLY
2025-09-06 to 2025-09-12 11200 EURWEEKLY
2025-09-13 to 2025-09-19 11200 EURWEEKLY
2025-09-20 to 2025-09-26 11200 EURWEEKLY
2025-09-27 to 2025-09-30 11200 EURWEEKLY
Period/DiscountsDiscount nameTypeAmount
2022-10-01 to 2023-09-30 Repeated client PERCENTAGE5 %
2023-04-01 to 2023-04-08 Special discountPERCENTAGE20 %
General
CountryBahamas
RegionAbaco Islands
BaseConch Inn Marina, Marsh Harbour
KindCatamaran
Skipper licence requiredNo
Check in time17:00:00
Check out time10:00:00
Max discount5 %
ModelLagoon 52 F - 6 + 2 cab.
Boat typeBAREBOAT
Hull colorNo data available
Build yearNo data available
Sail year of refitNo data available
Genoa year of refitNo data available
Number of rudder bladesNo data available
Engine
Power2 X 80 hp
Engine manufacturerYanmar
Cruise speedNo data available
Fuel ConsumptionNo data available
Layout
Day maximum passengers14
Berts14
Berths cabin12
Berths salon0
Berths crew2
Cabins8
Passenger cabins6
Cabins crew2
Toilets6
Passenger toilets6
Toilets crew0
Size
Length Overall52 ft / 16 m
Beam30 ft / 9 m
Draft7 ft / 2 m
Water capacityNo data available
Fuel capacityNo data available
Sails
Main sailfull batten
Genoa sailfurling/roll
SpinnakerNo data available
GennakerNo data available
Options & Services
Bahamas foreign charter taxIncluded in the Price---
 • Marsh Harbour, Harbour View Marina
 • Nassau, Palm Cay Marina
 • Exumas, Staniel Cay
 • Exumas, George Town
 • Bahamas, Spanish Wells
Belize TaxesIncluded in the Price---
 • Placencia, Roberts Grove Marina
Contribution taxIncluded in the Price---
 • Polynesia, Raiatea
 • Polynesia, Rangiroa
 • Polynesia, Bora bora
 • Polynesia, Papeete
 • Polynesia, Fakarava
 • Polynesia, Tahiti
Florida sales taxIncluded in the Price---
 • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
National parks permitIncluded in the Price---
 • BVI, Scrub Island Marina
Great Barrier Reef administrative expensesObligatory8,13 EUR per person
 • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
BVI Cruising TaxObligatory3,64 EUR per guest/day
 • BVI, Scrub Island Marina
Cruising taxObligatory12,00 EUR per guest/day
 • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
Great Barrier Reef Environmental charge  Obligatory13,13 EUR per person
 • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
Handling feesObligatory20,00 EUR per booking
 • Tenerife, San Miguel Marina
 • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
 • Seychelles, Praslin
 • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
 • BVI, Scrub Island Marina
 • Antigua, Jolly Harbour Marina
 • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
 • Martinique, Le Marin
 • Grenada, Port Louis Marina
 • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
 • Marsh Harbour, Harbour View Marina
 • Nassau, Palm Cay Marina
 • Placencia, Roberts Grove Marina
 • La Paz, Costa Baja Marina
 • Angra dos Reis, Marina Verolme
 • Nosy Be, Port du Cratere
 • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
 • Phuket, Yacht Haven Marina
 • Polynesia, Raiatea
 • Polynesia, Rangiroa
 • Seychelles, Mahe
 • St. Thomas, Compass Point Marina
 • Polynesia, Bora bora
 • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
 • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
 • Polynesia, Fakarava
 • Polynesia, Tahiti
 • Polynesia, Moorea
 • Exumas, Staniel Cay
 • Exumas, George Town
 • Polynesia, Huahine
Handling feesObligatory30,00 EUR per booking
 • Tenerife, San Miguel Marina
 • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
 • Seychelles, Praslin
 • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
 • BVI, Scrub Island Marina
 • Antigua, Jolly Harbour Marina
 • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
 • Martinique, Le Marin
 • Grenada, Port Louis Marina
 • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
 • Marsh Harbour, Harbour View Marina
 • Nassau, Palm Cay Marina
 • Placencia, Roberts Grove Marina
 • La Paz, Costa Baja Marina
 • Angra dos Reis, Marina Verolme
 • Nosy Be, Port du Cratere
 • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
 • Phuket, Yacht Haven Marina
 • Polynesia, Raiatea
 • Polynesia, Rangiroa
 • Seychelles, Mahe
 • St. Thomas, Compass Point Marina
 • Polynesia, Bora bora
 • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
 • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
 • Polynesia, Fakarava
 • Polynesia, Tahiti
 • Polynesia, Moorea
 • Exumas, Staniel Cay
 • Exumas, George Town
 • Polynesia, Huahine
Handling feesObligatory30,00 EUR per booking
 • Tenerife, San Miguel Marina
 • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
 • Seychelles, Praslin
 • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
 • BVI, Scrub Island Marina
 • Antigua, Jolly Harbour Marina
 • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
 • Martinique, Le Marin
 • Grenada, Port Louis Marina
 • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
 • Marsh Harbour, Harbour View Marina
 • Nassau, Palm Cay Marina
 • Placencia, Roberts Grove Marina
 • La Paz, Costa Baja Marina
 • Angra dos Reis, Marina Verolme
 • Nosy Be, Port du Cratere
 • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
 • Phuket, Yacht Haven Marina
 • Polynesia, Raiatea
 • Polynesia, Rangiroa
 • Seychelles, Mahe
 • St. Thomas, Compass Point Marina
 • Polynesia, Bora bora
 • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
 • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
 • Polynesia, Fakarava
 • Polynesia, Tahiti
 • Polynesia, Moorea
 • Exumas, Staniel Cay
 • Exumas, George Town
 • Polynesia, Huahine
Damage waiverObligatory60,00 EUR per night
  Outboard fuel & GasObligatory5,00 EUR per night
  • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
  Search & Sea rescueObligatory1,82 EUR per person
  • BVI, Scrub Island Marina
  Starter packObligatory30,00 EUR per booking
  • Tenerife, San Miguel Marina
  • Seychelles, Praslin
  • Nosy Be, Port du Cratere
  • Seychelles, Mahe
  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
  • BVI, Scrub Island Marina
  • Antigua, Jolly Harbour Marina
  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
  • Martinique, Le Marin
  • Grenada, Port Louis Marina
  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
  • Nassau, Palm Cay Marina
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  • La Paz, Costa Baja Marina
  • Phuket, Yacht Haven Marina
  • Polynesia, Raiatea
  • Polynesia, Rangiroa
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  • Polynesia, Bora bora
  • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
  • Polynesia, Fakarava
  • Polynesia, Tahiti
  • Polynesia, Moorea
  • Exumas, Staniel Cay
  • Exumas, George Town
  • Polynesia, Huahine
  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
  Starter packObligatory45,00 EUR per booking
  • Tenerife, San Miguel Marina
  • Seychelles, Praslin
  • Nosy Be, Port du Cratere
  • Seychelles, Mahe
  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
  • BVI, Scrub Island Marina
  • Antigua, Jolly Harbour Marina
  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
  • Martinique, Le Marin
  • Grenada, Port Louis Marina
  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
  • Nassau, Palm Cay Marina
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  • La Paz, Costa Baja Marina
  • Phuket, Yacht Haven Marina
  • Polynesia, Raiatea
  • Polynesia, Rangiroa
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  • Polynesia, Bora bora
  • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
  • Polynesia, Fakarava
  • Polynesia, Tahiti
  • Polynesia, Moorea
  • Exumas, Staniel Cay
  • Exumas, George Town
  • Polynesia, Huahine
  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
  Starter packObligatory45,00 EUR per booking
  • Tenerife, San Miguel Marina
  • Seychelles, Praslin
  • Nosy Be, Port du Cratere
  • Seychelles, Mahe
  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
  • BVI, Scrub Island Marina
  • Antigua, Jolly Harbour Marina
  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
  • Martinique, Le Marin
  • Grenada, Port Louis Marina
  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
  • Nassau, Palm Cay Marina
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  • La Paz, Costa Baja Marina
  • Phuket, Yacht Haven Marina
  • Polynesia, Raiatea
  • Polynesia, Rangiroa
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  • Polynesia, Bora bora
  • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
  • Polynesia, Fakarava
  • Polynesia, Tahiti
  • Polynesia, Moorea
  • Exumas, Staniel Cay
  • Exumas, George Town
  • Polynesia, Huahine
  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
  Starter packObligatory50,00 EUR per booking
  • Tenerife, San Miguel Marina
  • Seychelles, Praslin
  • Nosy Be, Port du Cratere
  • Seychelles, Mahe
  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
  • BVI, Scrub Island Marina
  • Antigua, Jolly Harbour Marina
  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
  • Martinique, Le Marin
  • Grenada, Port Louis Marina
  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
  • Nassau, Palm Cay Marina
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  • La Paz, Costa Baja Marina
  • Phuket, Yacht Haven Marina
  • Polynesia, Raiatea
  • Polynesia, Rangiroa
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  • Polynesia, Bora bora
  • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
  • Polynesia, Fakarava
  • Polynesia, Tahiti
  • Polynesia, Moorea
  • Exumas, Staniel Cay
  • Exumas, George Town
  • Polynesia, Huahine
  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
  Temporary Belize Skipper Certificate feeObligatory17,00 EUR per booking
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  Visar (USVI search & rescue)Obligatory8,33 EUR per booking
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  Final cleaningObligatory340,00 EUR per booking
  • Seychelles, Praslin
  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
  • BVI, Scrub Island Marina
  • Mauritius, Port Louis
  • Antigua, Jolly Harbour Marina
  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
  • Martinique, Le Marin
  • Grenada, Port Louis Marina
  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  • La Paz, Costa Baja Marina
  • Nosy Be, Port du Cratere
  • Phuket, Yacht Haven Marina
  • Polynesia, Raiatea
  • Polynesia, Rangiroa
  • Seychelles, Mahe
  • Male, Hulhumale
  • Polynesia, Bora bora
  • Tenerife, San Miguel Marina
  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
  • Polynesia, Fakarava
  • Polynesia, Tahiti
  • Polynesia, Moorea
  • Polynesia, Huahine
  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
  • Nassau, Palm Cay Marina
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
  • Exumas, Staniel Cay
  • Exumas, George Town
  Final cleaningObligatory385,00 EUR per booking
  • Seychelles, Praslin
  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
  • BVI, Scrub Island Marina
  • Mauritius, Port Louis
  • Antigua, Jolly Harbour Marina
  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
  • Martinique, Le Marin
  • Grenada, Port Louis Marina
  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  • La Paz, Costa Baja Marina
  • Nosy Be, Port du Cratere
  • Phuket, Yacht Haven Marina
  • Polynesia, Raiatea
  • Polynesia, Rangiroa
  • Seychelles, Mahe
  • Male, Hulhumale
  • Polynesia, Bora bora
  • Tenerife, San Miguel Marina
  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
  • Polynesia, Fakarava
  • Polynesia, Tahiti
  • Polynesia, Moorea
  • Polynesia, Huahine
  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
  • Nassau, Palm Cay Marina
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
  • Exumas, Staniel Cay
  • Exumas, George Town
  Starter packObligatory30,00 EUR per booking
  • Tenerife, San Miguel Marina
  • Seychelles, Praslin
  • Nosy Be, Port du Cratere
  • Seychelles, Mahe
  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
  • BVI, Scrub Island Marina
  • Antigua, Jolly Harbour Marina
  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
  • Martinique, Le Marin
  • Grenada, Port Louis Marina
  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
  • Nassau, Palm Cay Marina
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  • La Paz, Costa Baja Marina
  • Phuket, Yacht Haven Marina
  • Polynesia, Raiatea
  • Polynesia, Rangiroa
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  • Polynesia, Bora bora
  • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
  • Polynesia, Fakarava
  • Polynesia, Tahiti
  • Polynesia, Moorea
  • Exumas, Staniel Cay
  • Exumas, George Town
  • Polynesia, Huahine
  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
  Starter packObligatory45,00 EUR per booking
  • Tenerife, San Miguel Marina
  • Seychelles, Praslin
  • Nosy Be, Port du Cratere
  • Seychelles, Mahe
  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
  • BVI, Scrub Island Marina
  • Antigua, Jolly Harbour Marina
  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
  • Martinique, Le Marin
  • Grenada, Port Louis Marina
  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
  • Nassau, Palm Cay Marina
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  • La Paz, Costa Baja Marina
  • Phuket, Yacht Haven Marina
  • Polynesia, Raiatea
  • Polynesia, Rangiroa
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  • Polynesia, Bora bora
  • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
  • Polynesia, Fakarava
  • Polynesia, Tahiti
  • Polynesia, Moorea
  • Exumas, Staniel Cay
  • Exumas, George Town
  • Polynesia, Huahine
  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
  Starter packObligatory45,00 EUR per booking
  • Tenerife, San Miguel Marina
  • Seychelles, Praslin
  • Nosy Be, Port du Cratere
  • Seychelles, Mahe
  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
  • BVI, Scrub Island Marina
  • Antigua, Jolly Harbour Marina
  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
  • Martinique, Le Marin
  • Grenada, Port Louis Marina
  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
  • Nassau, Palm Cay Marina
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  • La Paz, Costa Baja Marina
  • Phuket, Yacht Haven Marina
  • Polynesia, Raiatea
  • Polynesia, Rangiroa
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  • Polynesia, Bora bora
  • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
  • Polynesia, Fakarava
  • Polynesia, Tahiti
  • Polynesia, Moorea
  • Exumas, Staniel Cay
  • Exumas, George Town
  • Polynesia, Huahine
  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
  Starter packObligatory45,00 EUR per booking
  • Tenerife, San Miguel Marina
  • Seychelles, Praslin
  • Nosy Be, Port du Cratere
  • Seychelles, Mahe
  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
  • BVI, Scrub Island Marina
  • Antigua, Jolly Harbour Marina
  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
  • Martinique, Le Marin
  • Grenada, Port Louis Marina
  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
  • Nassau, Palm Cay Marina
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  • La Paz, Costa Baja Marina
  • Phuket, Yacht Haven Marina
  • Polynesia, Raiatea
  • Polynesia, Rangiroa
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  • Polynesia, Bora bora
  • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
  • Polynesia, Fakarava
  • Polynesia, Tahiti
  • Polynesia, Moorea
  • Exumas, Staniel Cay
  • Exumas, George Town
  • Polynesia, Huahine
  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
  Starter packObligatory50,00 EUR per booking
  • Tenerife, San Miguel Marina
  • Seychelles, Praslin
  • Nosy Be, Port du Cratere
  • Seychelles, Mahe
  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
  • BVI, Scrub Island Marina
  • Antigua, Jolly Harbour Marina
  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
  • Martinique, Le Marin
  • Grenada, Port Louis Marina
  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
  • Nassau, Palm Cay Marina
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  • La Paz, Costa Baja Marina
  • Phuket, Yacht Haven Marina
  • Polynesia, Raiatea
  • Polynesia, Rangiroa
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  • Polynesia, Bora bora
  • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
  • Polynesia, Fakarava
  • Polynesia, Tahiti
  • Polynesia, Moorea
  • Exumas, Staniel Cay
  • Exumas, George Town
  • Polynesia, Huahine
  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
  Final cleaningObligatory340,00 EUR per booking
  • Seychelles, Praslin
  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
  • BVI, Scrub Island Marina
  • Mauritius, Port Louis
  • Antigua, Jolly Harbour Marina
  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
  • Martinique, Le Marin
  • Grenada, Port Louis Marina
  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  • La Paz, Costa Baja Marina
  • Nosy Be, Port du Cratere
  • Phuket, Yacht Haven Marina
  • Polynesia, Raiatea
  • Polynesia, Rangiroa
  • Seychelles, Mahe
  • Male, Hulhumale
  • Polynesia, Bora bora
  • Tenerife, San Miguel Marina
  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
  • Polynesia, Fakarava
  • Polynesia, Tahiti
  • Polynesia, Moorea
  • Polynesia, Huahine
  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
  • Nassau, Palm Cay Marina
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
  • Exumas, Staniel Cay
  • Exumas, George Town
  Final cleaningObligatory340,00 EUR per booking
  • Seychelles, Praslin
  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
  • BVI, Scrub Island Marina
  • Mauritius, Port Louis
  • Antigua, Jolly Harbour Marina
  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
  • Martinique, Le Marin
  • Grenada, Port Louis Marina
  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  • La Paz, Costa Baja Marina
  • Nosy Be, Port du Cratere
  • Phuket, Yacht Haven Marina
  • Polynesia, Raiatea
  • Polynesia, Rangiroa
  • Seychelles, Mahe
  • Male, Hulhumale
  • Polynesia, Bora bora
  • Tenerife, San Miguel Marina
  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
  • Polynesia, Fakarava
  • Polynesia, Tahiti
  • Polynesia, Moorea
  • Polynesia, Huahine
  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
  • Nassau, Palm Cay Marina
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
  • Exumas, Staniel Cay
  • Exumas, George Town
  Final cleaningObligatory385,00 EUR per booking
  • Seychelles, Praslin
  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
  • BVI, Scrub Island Marina
  • Mauritius, Port Louis
  • Antigua, Jolly Harbour Marina
  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
  • Martinique, Le Marin
  • Grenada, Port Louis Marina
  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  • La Paz, Costa Baja Marina
  • Nosy Be, Port du Cratere
  • Phuket, Yacht Haven Marina
  • Polynesia, Raiatea
  • Polynesia, Rangiroa
  • Seychelles, Mahe
  • Male, Hulhumale
  • Polynesia, Bora bora
  • Tenerife, San Miguel Marina
  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
  • Polynesia, Fakarava
  • Polynesia, Tahiti
  • Polynesia, Moorea
  • Polynesia, Huahine
  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
  • Nassau, Palm Cay Marina
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
  • Exumas, Staniel Cay
  • Exumas, George Town
  Starter packObligatory50,00 EUR per booking
  • Tenerife, San Miguel Marina
  • Seychelles, Praslin
  • Nosy Be, Port du Cratere
  • Seychelles, Mahe
  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
  • BVI, Scrub Island Marina
  • Antigua, Jolly Harbour Marina
  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
  • Martinique, Le Marin
  • Grenada, Port Louis Marina
  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
  • Nassau, Palm Cay Marina
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  • La Paz, Costa Baja Marina
  • Phuket, Yacht Haven Marina
  • Polynesia, Raiatea
  • Polynesia, Rangiroa
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  • Polynesia, Bora bora
  • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
  • Polynesia, Fakarava
  • Polynesia, Tahiti
  • Polynesia, Moorea
  • Exumas, Staniel Cay
  • Exumas, George Town
  • Polynesia, Huahine
  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
  Final cleaningObligatory375,00 EUR per booking
  • Seychelles, Praslin
  • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
  • BVI, Scrub Island Marina
  • Mauritius, Port Louis
  • Antigua, Jolly Harbour Marina
  • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
  • Martinique, Le Marin
  • Grenada, Port Louis Marina
  • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
  • Placencia, Roberts Grove Marina
  • La Paz, Costa Baja Marina
  • Nosy Be, Port du Cratere
  • Phuket, Yacht Haven Marina
  • Polynesia, Raiatea
  • Polynesia, Rangiroa
  • Seychelles, Mahe
  • Male, Hulhumale
  • Polynesia, Bora bora
  • Tenerife, San Miguel Marina
  • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
  • Polynesia, Fakarava
  • Polynesia, Tahiti
  • Polynesia, Moorea
  • Polynesia, Huahine
  • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
  • Marsh Harbour, Harbour View Marina
  • Nassau, Palm Cay Marina
  • St. Thomas, Compass Point Marina
  • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
  • Exumas, Staniel Cay
  • Exumas, George Town
  Airport transferOptional8,13 EUR per person
  • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
  Airport transferOptional13,13 EUR per person
  • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
  Airport transferOptional15,62 EUR per person
  • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
  Airport transferOptional26,25 EUR per person
  • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
  All-consumables-included PackageOptional85,00 EUR per night
   All-consumables-included PackageOptional85,00 EUR per night
    All-consumables-included PackageOptional85,00 EUR per night
     All-consumables-included PackageOptional115,00 EUR per night
      COVID-19 rapid antigen testOptional60,00 EUR per night
      • Nosy Be, Port du Cratere
      Extra set of linen (choose how many)Optional50,00 EUR per bookingEvery locations
      Additional chargeOptional50,00 EUR per piece
      • Polynesia, Raiatea
      Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional60,00 EUR per guest/day
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • Seychelles, Praslin
      • La Paz, Costa Baja Marina
      • Nosy Be, Port du Cratere
      • Seychelles, Mahe
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Placencia, Roberts Grove Marina
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional60,00 EUR per guest/day
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • Seychelles, Praslin
      • La Paz, Costa Baja Marina
      • Nosy Be, Port du Cratere
      • Seychelles, Mahe
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Placencia, Roberts Grove Marina
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional60,00 EUR per guest/day
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • Seychelles, Praslin
      • La Paz, Costa Baja Marina
      • Nosy Be, Port du Cratere
      • Seychelles, Mahe
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Placencia, Roberts Grove Marina
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional65,00 EUR per guest/day
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • Seychelles, Praslin
      • La Paz, Costa Baja Marina
      • Nosy Be, Port du Cratere
      • Seychelles, Mahe
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Placencia, Roberts Grove Marina
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional70,00 EUR per guest/day
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • Seychelles, Praslin
      • La Paz, Costa Baja Marina
      • Nosy Be, Port du Cratere
      • Seychelles, Mahe
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Placencia, Roberts Grove Marina
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • Seychelles, Praslin
      • La Paz, Costa Baja Marina
      • Nosy Be, Port du Cratere
      • Seychelles, Mahe
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Placencia, Roberts Grove Marina
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • Seychelles, Praslin
      • La Paz, Costa Baja Marina
      • Nosy Be, Port du Cratere
      • Seychelles, Mahe
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Placencia, Roberts Grove Marina
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • Seychelles, Praslin
      • La Paz, Costa Baja Marina
      • Nosy Be, Port du Cratere
      • Seychelles, Mahe
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Placencia, Roberts Grove Marina
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional60,00 EUR per guest/day
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • Seychelles, Praslin
      • La Paz, Costa Baja Marina
      • Nosy Be, Port du Cratere
      • Seychelles, Mahe
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Placencia, Roberts Grove Marina
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional65,00 EUR per guest/day
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • Seychelles, Praslin
      • La Paz, Costa Baja Marina
      • Nosy Be, Port du Cratere
      • Seychelles, Mahe
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Placencia, Roberts Grove Marina
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      Full day SailguideOptional218,75 EUR per day
      • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
      Half board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional50,00 EUR per guest/day
      • Seychelles, Praslin
      • Seychelles, Mahe
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      Half board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional50,00 EUR per guest/day
      • Seychelles, Praslin
      • Seychelles, Mahe
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      Half board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
      • Seychelles, Praslin
      • Seychelles, Mahe
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      Half board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
      • Seychelles, Praslin
      • Seychelles, Mahe
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      Half board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional45,00 EUR per guest/day
      • Seychelles, Praslin
      • Seychelles, Mahe
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      Half board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional45,00 EUR per guest/day
      • Seychelles, Praslin
      • Seychelles, Mahe
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      Half board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional50,00 EUR per guest/day
      • Seychelles, Praslin
      • Seychelles, Mahe
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      Half board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional50,00 EUR per guest/day
      • Seychelles, Praslin
      • Seychelles, Mahe
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      HostessOptional150,00 EUR per night
      • Placencia, Roberts Grove Marina
      • La Paz, Costa Baja Marina
      • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
      • Whitsundays, Hamilton Island
      HostessOptional170,00 EUR per night
      • Placencia, Roberts Grove Marina
      • La Paz, Costa Baja Marina
      • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
      • Whitsundays, Hamilton Island
      HostessOptional170,00 EUR per night
      • Placencia, Roberts Grove Marina
      • La Paz, Costa Baja Marina
      • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
      • Whitsundays, Hamilton Island
      HostessOptional210,00 EUR per night
      • Placencia, Roberts Grove Marina
      • La Paz, Costa Baja Marina
      • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
      • Whitsundays, Hamilton Island
      HostessOptional220,00 EUR per night
      • Placencia, Roberts Grove Marina
      • La Paz, Costa Baja Marina
      • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
      • Whitsundays, Hamilton Island
      HostessOptional230,00 EUR per night
      • Placencia, Roberts Grove Marina
      • La Paz, Costa Baja Marina
      • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
      • Whitsundays, Hamilton Island
      HostessOptional240,00 EUR per night
      • Placencia, Roberts Grove Marina
      • La Paz, Costa Baja Marina
      • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
      • Whitsundays, Hamilton Island
      HostessOptional240,00 EUR per day
      • Placencia, Roberts Grove Marina
      • La Paz, Costa Baja Marina
      • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
      • Whitsundays, Hamilton Island
      HostessOptional240,00 EUR per night
      • Placencia, Roberts Grove Marina
      • La Paz, Costa Baja Marina
      • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Polynesia, Bora bora
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Polynesia, Moorea
      • Polynesia, Huahine
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
      • Whitsundays, Hamilton Island
      Pets on boardOptional0,00 EUR per booking
      • Seychelles, Praslin
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Placencia, Roberts Grove Marina
      • Malaysia, Langkawi
      • Angra dos Reis, Marina Verolme
      • Nosy Be, Port du Cratere
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • Polynesia, Raiatea
      Local telephoneOptional17,00 EUR per booking
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      Marinero/CookOptional100,00 EUR per night
      • Nosy Be, Port du Cratere
      • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
      Marinero/CookOptional120,00 EUR per night
      • Nosy Be, Port du Cratere
      • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
      Deckhand/ MarineroOptional130,00 EUR per night
      • Seychelles, Praslin
      • Seychelles, Mahe
      Regatta surchargeOptional1 800,00 EUR per booking
      • Seychelles, Praslin
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Mauritius, Port Louis
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
      • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Placencia, Roberts Grove Marina
      • La Paz, Costa Baja Marina
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Seychelles, Mahe
      • Male, Hulhumale
      • St. Thomas, Compass Point Marina
      • Polynesia, Bora bora
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Polynesia, Papeete
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Whitsundays, Hamilton Island
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      • Bahamas, Spanish Wells
      Regatta surchargeOptional1 800,00 EUR per booking
      • Seychelles, Praslin
      • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
      • BVI, Scrub Island Marina
      • Mauritius, Port Louis
      • Antigua, Jolly Harbour Marina
      • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
      • Martinique, Le Marin
      • Grenada, Port Louis Marina
      • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
      • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
      • Marsh Harbour, Harbour View Marina
      • Nassau, Palm Cay Marina
      • Placencia, Roberts Grove Marina
      • La Paz, Costa Baja Marina
      • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
      • Phuket, Yacht Haven Marina
      • Polynesia, Raiatea
      • Polynesia, Rangiroa
      • Seychelles, Mahe
      • Male, Hulhumale
      • St. Thomas, Compass Point Marina
      • Polynesia, Bora bora
      • Tenerife, San Miguel Marina
      • Polynesia, Papeete
      • Polynesia, Fakarava
      • Polynesia, Tahiti
      • Whitsundays, Hamilton Island
      • Exumas, Staniel Cay
      • Exumas, George Town
      • Bahamas, Spanish Wells
      Damage waiverOptional60,00 EUR per night
       Secure Car ParkingOptional93,75 EUR per booking
       • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
       Race packOptional350,00 EUR per booking
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Tahiti
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       Race packOptional800,00 EUR per booking
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Tahiti
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       Race packOptional800,00 EUR per booking
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Tahiti
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       Race packOptional1 000,00 EUR per booking
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Tahiti
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       Race packOptional1 200,00 EUR per booking
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Tahiti
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       Race packOptional1 200,00 EUR per booking
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Tahiti
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       Race packOptional1 200,00 EUR per booking
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Tahiti
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       Race packOptional1 200,00 EUR per booking
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Tahiti
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       Race packOptional1 500,00 EUR per booking
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Tahiti
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       Race packOptional1 500,00 EUR per booking
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Tahiti
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       Crew changeOptional200,00 EUR per booking
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Malaysia, Langkawi
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Male, Hulhumale
       • Galapagos, Baltra Santa Cruz
       • Sri Lanka, Trincomalee
       • Bali, Denpasar Selatan
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Rio de Janeiro, Porto Paraty
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Galapagos, Baltra Seymour
       • Polynesia, Bora bora
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • Miami, Dinner Key Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • Polynesia, Papeete
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Whitsundays, Hamilton Island
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       DivingOptional0,00 EUR per booking
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       Sailguide SessionOptional137,50 EUR per booking
       • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
       Same day briefing Optional180,00 EUR per booking
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       SkipperOptional140,00 EUR per night
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Seychelles, Praslin
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Seychelles, Mahe
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Polynesia, Bora bora
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Polynesia, Huahine
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       SkipperOptional160,00 EUR per night
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Seychelles, Praslin
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Seychelles, Mahe
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Polynesia, Bora bora
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Polynesia, Huahine
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       SkipperOptional180,00 EUR per night
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Seychelles, Praslin
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Seychelles, Mahe
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Polynesia, Bora bora
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Polynesia, Huahine
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       SkipperOptional190,00 EUR per night
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Seychelles, Praslin
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Seychelles, Mahe
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Polynesia, Bora bora
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Polynesia, Huahine
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       SkipperOptional210,00 EUR per night
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Seychelles, Praslin
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Seychelles, Mahe
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Polynesia, Bora bora
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Polynesia, Huahine
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       SkipperOptional230,00 EUR per night
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Seychelles, Praslin
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Seychelles, Mahe
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Polynesia, Bora bora
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Polynesia, Huahine
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       SkipperOptional250,00 EUR per night
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Seychelles, Praslin
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Seychelles, Mahe
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Polynesia, Bora bora
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Polynesia, Huahine
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       SkipperOptional260,00 EUR per night
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Seychelles, Praslin
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Seychelles, Mahe
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Polynesia, Bora bora
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Polynesia, Huahine
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       SkipperOptional265,00 EUR per night
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Seychelles, Praslin
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Seychelles, Mahe
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Polynesia, Bora bora
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Polynesia, Huahine
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       SkipperOptional270,00 EUR per night
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Seychelles, Praslin
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Seychelles, Mahe
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Polynesia, Bora bora
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Polynesia, Huahine
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       SkipperOptional280,00 EUR per night
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Seychelles, Praslin
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Seychelles, Mahe
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Polynesia, Bora bora
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Polynesia, Huahine
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       SkipperOptional310,00 EUR per night
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Seychelles, Praslin
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Seychelles, Mahe
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Polynesia, Bora bora
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Polynesia, Huahine
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       SkipperOptional360,00 EUR per night
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Seychelles, Praslin
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Seychelles, Mahe
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Polynesia, Bora bora
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Polynesia, Huahine
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       SkipperOptional360,00 EUR per night
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Seychelles, Praslin
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Seychelles, Mahe
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Polynesia, Bora bora
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Polynesia, Huahine
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       Steward/CookOptional175,00 EUR per night
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       TransferOptional6,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional7,50 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional10,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional12,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional12,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional12,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional15,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional15,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional20,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional20,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional24,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional25,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional25,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional26,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional26,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional26,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional30,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional32,50 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional40,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional40,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional45,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional49,50 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional50,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional50,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional51,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional52,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional52,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional52,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional56,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional65,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional65,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional65,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional65,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional70,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional72,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional72,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional75,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional78,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional90,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional99,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional100,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional102,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional104,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional116,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional120,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional123,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional123,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional130,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional130,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional130,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional144,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional144,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional150,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional150,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional169,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional172,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional185,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional187,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional195,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional216,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional223,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional230,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional232,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional235,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional239,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional240,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional316,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional386,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional448,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional464,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional478,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional490,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional547,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional565,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional594,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional631,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional772,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional896,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional982,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional1 095,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional1 189,00 EUR round trip
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       WI-FI Internet connection on boatOptional0,00 EUR per booking
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       WI-FI Internet connection on boatOptional10,00 EUR per night
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       WI-FI Internet connection on boatOptional19,00 EUR per night
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       WI-FI Internet connection on boatOptional21,00 EUR per night
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       WI-FI Internet connection on boatOptional50,00 EUR per night
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       HostessOptional312,50 EUR per day
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Polynesia, Bora bora
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Polynesia, Huahine
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
       • Whitsundays, Hamilton Island
       Regatta surchargeOptional0,00 EUR per booking
       • Seychelles, Praslin
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Seychelles, Mahe
       • Male, Hulhumale
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Polynesia, Bora bora
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • Polynesia, Papeete
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Whitsundays, Hamilton Island
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Bahamas, Spanish Wells
       Starter packOptional30,00 EUR per booking
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • Seychelles, Praslin
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Seychelles, Mahe
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Polynesia, Bora bora
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Polynesia, Huahine
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       Starter packOptional45,00 EUR per booking
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • Seychelles, Praslin
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Seychelles, Mahe
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Polynesia, Bora bora
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Polynesia, Huahine
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       Starter packOptional45,00 EUR per booking
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • Seychelles, Praslin
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Seychelles, Mahe
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Polynesia, Bora bora
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Polynesia, Huahine
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       Starter packOptional50,00 EUR per booking
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • Seychelles, Praslin
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Seychelles, Mahe
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Polynesia, Bora bora
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Polynesia, Huahine
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional5,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional12,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional66,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional462,00 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       Final cleaningOptional340,00 EUR per booking
       • Seychelles, Praslin
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Seychelles, Mahe
       • Male, Hulhumale
       • Polynesia, Bora bora
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Polynesia, Huahine
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       Final cleaningOptional385,00 EUR per booking
       • Seychelles, Praslin
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Seychelles, Mahe
       • Male, Hulhumale
       • Polynesia, Bora bora
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Polynesia, Huahine
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       HostessOptional240,00 EUR per night
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Polynesia, Bora bora
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Polynesia, Huahine
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
       • Whitsundays, Hamilton Island
       Starter packOptional50,00 EUR per booking
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • Seychelles, Praslin
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Seychelles, Mahe
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Polynesia, Bora bora
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Polynesia, Huahine
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       TransferOptional29,09 EUR one-way
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • Grenada, Port Louis Marina
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Martinique, Le Marin
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Malaysia, Langkawi
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Mauritius, Cap Malheureux
       • Mauritius, Rivière Noire
       • Seychelles, Praslin
       • Seychelles, Mahe
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Male, Hulhumale
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       Final cleaningOptional375,00 EUR per booking
       • Seychelles, Praslin
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Mauritius, Port Louis
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Seychelles, Mahe
       • Male, Hulhumale
       • Polynesia, Bora bora
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Polynesia, Huahine
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town

       Help me to choose? Részletes oldal - asztali új

       THERE IS NO BOAT WITH YOUR PARAMETERS?

       We have access to a lot more boats than what we have listed on our site. Send us this form and we will find the perfect boat for you.
       We offer only boat rentals, 1-day cruises NOT!

       +
       The valid format is: Country code Area Phone number max. 6 digits Phone number max. 6 digits. e.g.: 1 201 555 0123
       +
       The valid format is: Country code Area Phone number max. 6 digits Phone number max. 6 digits. e.g.: 1 201 555 0123
       Please note that the majority of charter companies prefer 7-day rentals (Sat-Sat).
       Please note that the majority of charter companies prefer 7-day rentals (Sat-Sat).

       The form will automatically send us the selected date.

       mandatory fields
       ATTENTION: Your request is important to us so if you, after you have submitted your request, were not redirected to another page within few seconds and have not received a confirmation e-mail (please also check your spam folder); please reload the page, fill out the form and press the 'SUBMIT' button again.If the retry has failed, please contact us on [email protected], e-mail address or call us on +44 20 3769 3987.
       Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. (2018)
       Mars Harbour, Bahamas (Catamaran)
       Berths
       14
       Cabins
       6 + 2
       Capacity
       14
       Draught
       6.56 ft
       Size
       52.49 ft
       Engines
       1X-hp

       Date From

       Duration

       Air conditioner
       Watermaker
       Generator
       Electric windlass
       Outboard Motor
       Autopilot
       Electric Toilettes
       Charter Prices11 950,00 EUR
       Discounts ( 20 % ) - 2 390,00 EUR
       Rental Total9 560 EUR
       2023-04-01 to 2023-04-08
       Deposit0 EUR
       Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. (2018)
       Mars Harbour, Bahamas (Catamaran)
       Berths
       14
       Cabins
       6 + 2
       Capacity
       14
       Draught
       6.56 ft
       Size
       52.49 ft
       Engines
       1X-hp

       Date From

       Duration

       Air conditioner
       Watermaker
       Generator
       Electric windlass
       Outboard Motor
       Autopilot
       Electric Toilettes
       Charter Prices11 950,00 EUR
       Discounts ( 20 % ) - 2 390,00 EUR
       Rental Total9 560 EUR
       2023-04-01 to 2023-04-08
       Deposit0 EUR
       Period/Price1 WeekType
       2022-10-01 to 2022-10-07 5595 EURWEEKLY
       2022-10-01 to 2022-10-07 9795 EURWEEKLY
       2022-10-01 to 2022-10-28 21455 EURWEEKLY
       2022-10-01 to 2022-10-28 23590 EURWEEKLY
       2022-10-08 to 2022-10-14 5595 EURWEEKLY
       2022-10-08 to 2022-10-21 9795 EURWEEKLY
       2022-10-15 to 2022-10-21 5595 EURWEEKLY
       2022-10-22 to 2022-11-04 12960 EURWEEKLY
       2022-10-22 to 2022-10-28 6810 EURWEEKLY
       2022-10-29 to 2022-11-04 7465 EURWEEKLY
       2022-10-29 to 2022-12-23 26040 EURWEEKLY
       2022-10-29 to 2022-12-23 28630 EURWEEKLY
       2022-11-05 to 2022-11-11 8305 EURWEEKLY
       2022-11-05 to 2022-11-18 13845 EURWEEKLY
       2022-11-12 to 2022-11-18 8305 EURWEEKLY
       2022-11-19 to 2022-11-25 17080 EURWEEKLY
       2022-11-19 to 2022-11-25 9130 EURWEEKLY
       2022-11-26 to 2022-12-02 8305 EURWEEKLY
       2022-11-26 to 2022-12-02 13845 EURWEEKLY
       2022-12-03 to 2022-12-16 13845 EURWEEKLY
       2022-12-03 to 2022-12-09 8305 EURWEEKLY
       2022-12-10 to 2022-12-16 7470 EURWEEKLY
       2022-12-17 to 2022-12-23 13845 EURWEEKLY
       2022-12-17 to 2022-12-23 7470 EURWEEKLY
       2022-12-24 to 2022-12-30 24760 EURWEEKLY
       2022-12-24 to 2022-12-26 10730 EURWEEKLY
       2022-12-24 to 2023-01-06 42070 EURWEEKLY
       2022-12-24 to 2023-01-06 38255 EURWEEKLY
       2022-12-27 to 2022-12-30 16470 EURWEEKLY
       2022-12-31 to 2023-01-06 7330 EURWEEKLY
       2022-12-31 to 2023-01-06 24760 EURWEEKLY
       2023-01-07 to 2023-08-04 28630 EURWEEKLY
       2023-01-07 to 2023-01-13 7330 EURWEEKLY
       2023-01-07 to 2023-08-04 26040 EURWEEKLY
       2023-01-07 to 2023-02-03 12960 EURWEEKLY
       2023-01-14 to 2023-01-20 7330 EURWEEKLY
       2023-01-21 to 2023-01-27 8140 EURWEEKLY
       2023-01-28 to 2023-02-03 8140 EURWEEKLY
       2023-02-04 to 2023-02-17 13845 EURWEEKLY
       2023-02-04 to 2023-02-10 9785 EURWEEKLY
       2023-02-11 to 2023-02-17 12665 EURWEEKLY
       2023-02-18 to 2023-02-24 14060 EURWEEKLY
       2023-02-18 to 2023-03-03 17080 EURWEEKLY
       2023-02-25 to 2023-03-03 14060 EURWEEKLY
       2023-03-04 to 2023-04-28 19015 EURWEEKLY
       2023-03-04 to 2023-03-10 14060 EURWEEKLY
       2023-03-11 to 2023-03-17 14060 EURWEEKLY
       2023-03-18 to 2023-03-24 14060 EURWEEKLY
       2023-03-25 to 2023-03-31 11950 EURWEEKLY
       2023-04-01 to 2023-04-07 11950 EURWEEKLY
       2023-04-08 to 2023-04-14 11950 EURWEEKLY
       2023-04-15 to 2023-04-21 11950 EURWEEKLY
       2023-04-22 to 2023-04-28 11950 EURWEEKLY
       2023-04-29 to 2023-05-05 11950 EURWEEKLY
       2023-04-29 to 2023-05-05 17080 EURWEEKLY
       2023-05-06 to 2023-05-12 11000 EURWEEKLY
       2023-05-06 to 2023-05-26 15710 EURWEEKLY
       2023-05-13 to 2023-05-19 11000 EURWEEKLY
       2023-05-20 to 2023-05-26 11000 EURWEEKLY
       2023-05-27 to 2023-06-30 13440 EURWEEKLY
       2023-05-27 to 2023-06-02 10200 EURWEEKLY
       2023-06-03 to 2023-06-09 9405 EURWEEKLY
       2023-06-10 to 2023-06-16 9405 EURWEEKLY
       2023-06-17 to 2023-06-23 9405 EURWEEKLY
       2023-06-24 to 2023-06-30 9405 EURWEEKLY
       2023-07-01 to 2023-08-11 15455 EURWEEKLY
       2023-07-01 to 2023-07-07 10165 EURWEEKLY
       2023-07-08 to 2023-07-14 10815 EURWEEKLY
       2023-07-15 to 2023-07-21 10815 EURWEEKLY
       2023-07-22 to 2023-07-28 10815 EURWEEKLY
       2023-07-29 to 2023-08-04 10815 EURWEEKLY
       2023-08-05 to 2023-08-11 10815 EURWEEKLY
       2023-08-05 to 2023-09-30 23590 EURWEEKLY
       2023-08-05 to 2023-09-30 21455 EURWEEKLY
       2023-08-12 to 2023-08-18 8835 EURWEEKLY
       2023-08-12 to 2023-08-18 10775 EURWEEKLY
       2023-08-19 to 2023-08-25 8065 EURWEEKLY
       2023-08-19 to 2023-09-30 9795 EURWEEKLY
       2023-08-26 to 2023-09-01 8065 EURWEEKLY
       2023-09-02 to 2023-09-08 8065 EURWEEKLY
       2023-09-09 to 2023-09-15 8065 EURWEEKLY
       2023-09-16 to 2023-09-22 8065 EURWEEKLY
       2023-09-23 to 2023-09-30 8065 EURWEEKLY
       2023-10-01 to 2023-10-27 23590 EURWEEKLY
       2023-10-01 to 2023-10-06 10080 EURWEEKLY
       2023-10-01 to 2023-10-06 9795 EURWEEKLY
       2023-10-01 to 2023-10-27 21455 EURWEEKLY
       2023-10-07 to 2023-10-13 10080 EURWEEKLY
       2023-10-07 to 2023-10-20 9795 EURWEEKLY
       2023-10-14 to 2023-10-20 11090 EURWEEKLY
       2023-10-21 to 2023-11-03 12960 EURWEEKLY
       2023-10-21 to 2023-10-27 13335 EURWEEKLY
       2023-10-28 to 2023-11-03 14815 EURWEEKLY
       2023-10-28 to 2023-12-22 26040 EURWEEKLY
       2023-10-28 to 2023-12-22 28630 EURWEEKLY
       2023-11-04 to 2023-11-17 13845 EURWEEKLY
       2023-11-04 to 2023-11-10 15825 EURWEEKLY
       2023-11-11 to 2023-11-17 15825 EURWEEKLY
       2023-11-18 to 2023-11-24 17080 EURWEEKLY
       2023-11-18 to 2023-11-24 17410 EURWEEKLY
       2023-11-25 to 2023-12-01 15825 EURWEEKLY
       2023-11-25 to 2023-12-01 13845 EURWEEKLY
       2023-12-02 to 2023-12-15 13845 EURWEEKLY
       2023-12-02 to 2023-12-08 15825 EURWEEKLY
       2023-12-09 to 2023-12-15 13450 EURWEEKLY
       2023-12-16 to 2023-12-22 13450 EURWEEKLY
       2023-12-16 to 2023-12-22 13845 EURWEEKLY
       2023-12-23 to 2023-12-29 24760 EURWEEKLY
       2023-12-23 to 2024-01-05 38255 EURWEEKLY
       2023-12-23 to 2023-12-29 20455 EURWEEKLY
       2023-12-23 to 2024-01-05 42070 EURWEEKLY
       2023-12-30 to 2024-01-05 24760 EURWEEKLY
       2023-12-30 to 2024-01-05 25485 EURWEEKLY
       2024-01-06 to 2024-08-02 26040 EURWEEKLY
       2024-01-06 to 2024-08-02 28630 EURWEEKLY
       2024-01-06 to 2024-02-02 12960 EURWEEKLY
       2024-01-06 to 2024-01-12 10665 EURWEEKLY
       2024-01-13 to 2024-01-19 10665 EURWEEKLY
       2024-01-20 to 2024-01-26 11850 EURWEEKLY
       2024-01-27 to 2024-02-02 11850 EURWEEKLY
       2024-02-03 to 2024-02-16 13845 EURWEEKLY
       2024-02-03 to 2024-02-09 14245 EURWEEKLY
       2024-02-10 to 2024-02-16 15675 EURWEEKLY
       2024-02-17 to 2024-03-01 17080 EURWEEKLY
       2024-02-17 to 2024-02-23 17575 EURWEEKLY
       2024-02-24 to 2024-03-01 19530 EURWEEKLY
       2024-03-02 to 2024-04-26 19015 EURWEEKLY
       2024-03-02 to 2024-03-08 19530 EURWEEKLY
       2024-03-09 to 2024-03-15 21740 EURWEEKLY
       2024-03-16 to 2024-03-22 21740 EURWEEKLY
       2024-03-23 to 2024-03-29 21740 EURWEEKLY
       2024-03-30 to 2024-04-05 21740 EURWEEKLY
       2024-04-06 to 2024-04-12 21740 EURWEEKLY
       2024-04-13 to 2024-04-19 21740 EURWEEKLY
       2024-04-20 to 2024-04-26 21740 EURWEEKLY
       2024-04-27 to 2024-05-03 19530 EURWEEKLY
       2024-04-27 to 2024-05-03 17080 EURWEEKLY
       2024-05-04 to 2024-05-24 15710 EURWEEKLY
       2024-05-04 to 2024-05-10 17965 EURWEEKLY
       2024-05-11 to 2024-05-17 17965 EURWEEKLY
       2024-05-18 to 2024-05-24 17965 EURWEEKLY
       2024-05-25 to 2024-05-31 16670 EURWEEKLY
       2024-05-25 to 2024-06-28 13440 EURWEEKLY
       2024-06-01 to 2024-06-07 15370 EURWEEKLY
       2024-06-08 to 2024-06-14 15370 EURWEEKLY
       2024-06-15 to 2024-06-21 15370 EURWEEKLY
       2024-06-22 to 2024-06-28 15370 EURWEEKLY
       2024-06-29 to 2024-08-09 15455 EURWEEKLY
       2024-06-29 to 2024-07-05 16615 EURWEEKLY
       2024-07-06 to 2024-07-12 17670 EURWEEKLY
       2024-07-13 to 2024-07-19 17670 EURWEEKLY
       2024-07-20 to 2024-07-26 17670 EURWEEKLY
       2024-07-27 to 2024-08-02 17670 EURWEEKLY
       2024-08-03 to 2024-09-30 21455 EURWEEKLY
       2024-08-03 to 2024-09-30 23590 EURWEEKLY
       2024-08-03 to 2024-08-09 17670 EURWEEKLY
       2024-08-10 to 2024-08-16 14440 EURWEEKLY
       2024-08-10 to 2024-08-16 10775 EURWEEKLY
       2024-08-17 to 2024-09-30 9795 EURWEEKLY
       2024-08-17 to 2024-08-23 11200 EURWEEKLY
       2024-08-24 to 2024-08-30 11200 EURWEEKLY
       2024-08-31 to 2024-09-06 11200 EURWEEKLY
       2024-09-07 to 2024-09-13 11200 EURWEEKLY
       2024-09-14 to 2024-09-20 11200 EURWEEKLY
       2024-09-21 to 2024-09-27 11200 EURWEEKLY
       2024-09-28 to 2024-09-30 11200 EURWEEKLY
       2024-10-01 to 2024-10-04 11200 EURWEEKLY
       2024-10-01 to 2024-10-04 9795 EURWEEKLY
       2024-10-01 to 2024-10-25 23590 EURWEEKLY
       2024-10-01 to 2024-10-25 21455 EURWEEKLY
       2024-10-05 to 2024-10-11 11200 EURWEEKLY
       2024-10-05 to 2024-10-18 9795 EURWEEKLY
       2024-10-12 to 2024-10-18 12320 EURWEEKLY
       2024-10-19 to 2024-11-01 12960 EURWEEKLY
       2024-10-19 to 2024-10-25 14815 EURWEEKLY
       2024-10-26 to 2024-11-01 14815 EURWEEKLY
       2024-10-26 to 2024-12-20 28630 EURWEEKLY
       2024-10-26 to 2024-12-20 26040 EURWEEKLY
       2024-11-02 to 2024-11-15 13845 EURWEEKLY
       2024-11-02 to 2024-11-08 15825 EURWEEKLY
       2024-11-09 to 2024-11-15 15825 EURWEEKLY
       2024-11-16 to 2024-11-22 15825 EURWEEKLY
       2024-11-16 to 2024-11-22 17080 EURWEEKLY
       2024-11-23 to 2024-11-29 13845 EURWEEKLY
       2024-11-23 to 2024-11-29 17410 EURWEEKLY
       2024-11-30 to 2024-12-06 15825 EURWEEKLY
       2024-11-30 to 2024-12-13 13845 EURWEEKLY
       2024-12-07 to 2024-12-13 13450 EURWEEKLY
       2024-12-14 to 2024-12-20 13845 EURWEEKLY
       2024-12-14 to 2024-12-20 13450 EURWEEKLY
       2024-12-21 to 2024-12-27 24760 EURWEEKLY
       2024-12-21 to 2025-01-03 38255 EURWEEKLY
       2024-12-21 to 2024-12-27 20455 EURWEEKLY
       2024-12-21 to 2025-01-03 42070 EURWEEKLY
       2024-12-28 to 2025-01-03 24760 EURWEEKLY
       2024-12-28 to 2025-01-03 25485 EURWEEKLY
       2025-01-04 to 2025-08-01 28630 EURWEEKLY
       2025-01-04 to 2025-08-01 26040 EURWEEKLY
       2025-01-04 to 2025-01-31 12960 EURWEEKLY
       2025-01-04 to 2025-01-10 10665 EURWEEKLY
       2025-01-11 to 2025-01-17 10665 EURWEEKLY
       2025-01-18 to 2025-01-24 11850 EURWEEKLY
       2025-01-25 to 2025-01-31 11850 EURWEEKLY
       2025-02-01 to 2025-02-14 13845 EURWEEKLY
       2025-02-01 to 2025-02-07 14245 EURWEEKLY
       2025-02-08 to 2025-02-14 15675 EURWEEKLY
       2025-02-15 to 2025-02-28 17080 EURWEEKLY
       2025-02-15 to 2025-02-21 17575 EURWEEKLY
       2025-02-22 to 2025-02-28 19530 EURWEEKLY
       2025-03-01 to 2025-04-25 19015 EURWEEKLY
       2025-03-01 to 2025-03-07 19530 EURWEEKLY
       2025-03-08 to 2025-03-14 21740 EURWEEKLY
       2025-03-15 to 2025-03-21 21740 EURWEEKLY
       2025-03-22 to 2025-03-28 21740 EURWEEKLY
       2025-03-29 to 2025-04-04 21740 EURWEEKLY
       2025-04-05 to 2025-04-11 21740 EURWEEKLY
       2025-04-12 to 2025-04-18 21740 EURWEEKLY
       2025-04-19 to 2025-04-25 21740 EURWEEKLY
       2025-04-26 to 2025-05-02 19530 EURWEEKLY
       2025-04-26 to 2025-05-02 17080 EURWEEKLY
       2025-05-03 to 2025-05-23 15710 EURWEEKLY
       2025-05-03 to 2025-05-09 17965 EURWEEKLY
       2025-05-10 to 2025-05-16 17965 EURWEEKLY
       2025-05-17 to 2025-05-23 17965 EURWEEKLY
       2025-05-24 to 2025-05-30 16670 EURWEEKLY
       2025-05-24 to 2025-06-27 13440 EURWEEKLY
       2025-05-31 to 2025-06-06 15370 EURWEEKLY
       2025-06-07 to 2025-06-13 15370 EURWEEKLY
       2025-06-14 to 2025-06-20 15370 EURWEEKLY
       2025-06-21 to 2025-06-27 15370 EURWEEKLY
       2025-06-28 to 2025-07-04 16615 EURWEEKLY
       2025-06-28 to 2025-08-08 15455 EURWEEKLY
       2025-07-05 to 2025-07-11 17670 EURWEEKLY
       2025-07-12 to 2025-07-18 17670 EURWEEKLY
       2025-07-19 to 2025-07-25 17670 EURWEEKLY
       2025-07-26 to 2025-08-01 17670 EURWEEKLY
       2025-08-02 to 2025-09-30 23590 EURWEEKLY
       2025-08-02 to 2025-09-30 21455 EURWEEKLY
       2025-08-02 to 2025-08-08 17670 EURWEEKLY
       2025-08-09 to 2025-08-15 14440 EURWEEKLY
       2025-08-09 to 2025-08-15 10775 EURWEEKLY
       2025-08-16 to 2025-09-30 9795 EURWEEKLY
       2025-08-16 to 2025-08-22 11200 EURWEEKLY
       2025-08-23 to 2025-08-29 11200 EURWEEKLY
       2025-08-30 to 2025-09-05 11200 EURWEEKLY
       2025-09-06 to 2025-09-12 11200 EURWEEKLY
       2025-09-13 to 2025-09-19 11200 EURWEEKLY
       2025-09-20 to 2025-09-26 11200 EURWEEKLY
       2025-09-27 to 2025-09-30 11200 EURWEEKLY
       Period/DiscountsDiscount nameTypeAmount
       2022-10-01 to 2023-09-30 Repeated client PERCENTAGE5 %
       2023-04-01 to 2023-04-08 Special discountPERCENTAGE20 %
       General
       CountryBahamas
       RegionAbaco Islands
       BaseConch Inn Marina, Marsh Harbour
       KindCatamaran
       Skipper licence requiredNo
       Check in time17:00:00
       Check out time10:00:00
       Max discount5 %
       ModelLagoon 52 F - 6 + 2 cab.
       Boat typeBAREBOAT
       Hull colorNo data available
       Build yearNo data available
       Sail year of refitNo data available
       Genoa year of refitNo data available
       Number of rudder bladesNo data available
       Engine
       Power2 X 80 hp
       Engine manufacturerYanmar
       Cruise speedNo data available
       Fuel ConsumptionNo data available
       Layout
       Day maximum passengers14
       Berts14
       Berths cabin12
       Berths salon0
       Berths crew2
       Cabins8
       Passenger cabins6
       Cabins crew2
       Toilets6
       Passenger toilets6
       Toilets crew0
       Size
       Length Overall52 ft / 16 m
       Beam30 ft / 9 m
       Draft7 ft / 2 m
       Water capacityNo data available
       Fuel capacityNo data available
       Sails
       Main sailfull batten
       Genoa sailfurling/roll
       SpinnakerNo data available
       GennakerNo data available
       Options & Services
       Bahamas foreign charter taxIncluded in the Price---
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Bahamas, Spanish Wells
       Belize TaxesIncluded in the Price---
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       Contribution taxIncluded in the Price---
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Polynesia, Bora bora
       • Polynesia, Papeete
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       Florida sales taxIncluded in the Price---
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       National parks permitIncluded in the Price---
       • BVI, Scrub Island Marina
       Great Barrier Reef administrative expensesObligatory8,13 EUR per person
       • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
       BVI Cruising TaxObligatory3,64 EUR per guest/day
       • BVI, Scrub Island Marina
       Cruising taxObligatory12,00 EUR per guest/day
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       Great Barrier Reef Environmental charge  Obligatory13,13 EUR per person
       • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
       Handling feesObligatory20,00 EUR per booking
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
       • Seychelles, Praslin
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Seychelles, Mahe
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Polynesia, Bora bora
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Polynesia, Huahine
       Handling feesObligatory30,00 EUR per booking
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
       • Seychelles, Praslin
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Seychelles, Mahe
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Polynesia, Bora bora
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Polynesia, Huahine
       Handling feesObligatory30,00 EUR per booking
       • Tenerife, San Miguel Marina
       • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
       • Seychelles, Praslin
       • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
       • BVI, Scrub Island Marina
       • Antigua, Jolly Harbour Marina
       • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
       • Martinique, Le Marin
       • Grenada, Port Louis Marina
       • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
       • Marsh Harbour, Harbour View Marina
       • Nassau, Palm Cay Marina
       • Placencia, Roberts Grove Marina
       • La Paz, Costa Baja Marina
       • Angra dos Reis, Marina Verolme
       • Nosy Be, Port du Cratere
       • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
       • Phuket, Yacht Haven Marina
       • Polynesia, Raiatea
       • Polynesia, Rangiroa
       • Seychelles, Mahe
       • St. Thomas, Compass Point Marina
       • Polynesia, Bora bora
       • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
       • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
       • Polynesia, Fakarava
       • Polynesia, Tahiti
       • Polynesia, Moorea
       • Exumas, Staniel Cay
       • Exumas, George Town
       • Polynesia, Huahine
       Damage waiverObligatory60,00 EUR per night
        Outboard fuel & GasObligatory5,00 EUR per night
        • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
        Search & Sea rescueObligatory1,82 EUR per person
        • BVI, Scrub Island Marina
        Starter packObligatory30,00 EUR per booking
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Seychelles, Praslin
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Seychelles, Mahe
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • St. Thomas, Compass Point Marina
        • Polynesia, Bora bora
        • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        • Polynesia, Huahine
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        Starter packObligatory45,00 EUR per booking
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Seychelles, Praslin
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Seychelles, Mahe
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • St. Thomas, Compass Point Marina
        • Polynesia, Bora bora
        • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        • Polynesia, Huahine
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        Starter packObligatory45,00 EUR per booking
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Seychelles, Praslin
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Seychelles, Mahe
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • St. Thomas, Compass Point Marina
        • Polynesia, Bora bora
        • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        • Polynesia, Huahine
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        Starter packObligatory50,00 EUR per booking
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Seychelles, Praslin
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Seychelles, Mahe
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • St. Thomas, Compass Point Marina
        • Polynesia, Bora bora
        • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        • Polynesia, Huahine
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        Temporary Belize Skipper Certificate feeObligatory17,00 EUR per booking
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        Visar (USVI search & rescue)Obligatory8,33 EUR per booking
        • St. Thomas, Compass Point Marina
        Final cleaningObligatory340,00 EUR per booking
        • Seychelles, Praslin
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Mauritius, Port Louis
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Seychelles, Mahe
        • Male, Hulhumale
        • Polynesia, Bora bora
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • St. Thomas, Compass Point Marina
        • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Final cleaningObligatory385,00 EUR per booking
        • Seychelles, Praslin
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Mauritius, Port Louis
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Seychelles, Mahe
        • Male, Hulhumale
        • Polynesia, Bora bora
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • St. Thomas, Compass Point Marina
        • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Starter packObligatory30,00 EUR per booking
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Seychelles, Praslin
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Seychelles, Mahe
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • St. Thomas, Compass Point Marina
        • Polynesia, Bora bora
        • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        • Polynesia, Huahine
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        Starter packObligatory45,00 EUR per booking
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Seychelles, Praslin
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Seychelles, Mahe
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • St. Thomas, Compass Point Marina
        • Polynesia, Bora bora
        • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        • Polynesia, Huahine
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        Starter packObligatory45,00 EUR per booking
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Seychelles, Praslin
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Seychelles, Mahe
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • St. Thomas, Compass Point Marina
        • Polynesia, Bora bora
        • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        • Polynesia, Huahine
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        Starter packObligatory45,00 EUR per booking
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Seychelles, Praslin
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Seychelles, Mahe
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • St. Thomas, Compass Point Marina
        • Polynesia, Bora bora
        • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        • Polynesia, Huahine
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        Starter packObligatory50,00 EUR per booking
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Seychelles, Praslin
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Seychelles, Mahe
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • St. Thomas, Compass Point Marina
        • Polynesia, Bora bora
        • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        • Polynesia, Huahine
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        Final cleaningObligatory340,00 EUR per booking
        • Seychelles, Praslin
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Mauritius, Port Louis
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Seychelles, Mahe
        • Male, Hulhumale
        • Polynesia, Bora bora
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • St. Thomas, Compass Point Marina
        • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Final cleaningObligatory340,00 EUR per booking
        • Seychelles, Praslin
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Mauritius, Port Louis
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Seychelles, Mahe
        • Male, Hulhumale
        • Polynesia, Bora bora
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • St. Thomas, Compass Point Marina
        • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Final cleaningObligatory385,00 EUR per booking
        • Seychelles, Praslin
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Mauritius, Port Louis
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Seychelles, Mahe
        • Male, Hulhumale
        • Polynesia, Bora bora
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • St. Thomas, Compass Point Marina
        • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Starter packObligatory50,00 EUR per booking
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Seychelles, Praslin
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Seychelles, Mahe
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • St. Thomas, Compass Point Marina
        • Polynesia, Bora bora
        • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        • Polynesia, Huahine
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        Final cleaningObligatory375,00 EUR per booking
        • Seychelles, Praslin
        • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
        • BVI, Scrub Island Marina
        • Mauritius, Port Louis
        • Antigua, Jolly Harbour Marina
        • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
        • Martinique, Le Marin
        • Grenada, Port Louis Marina
        • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
        • Placencia, Roberts Grove Marina
        • La Paz, Costa Baja Marina
        • Nosy Be, Port du Cratere
        • Phuket, Yacht Haven Marina
        • Polynesia, Raiatea
        • Polynesia, Rangiroa
        • Seychelles, Mahe
        • Male, Hulhumale
        • Polynesia, Bora bora
        • Tenerife, San Miguel Marina
        • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
        • Polynesia, Fakarava
        • Polynesia, Tahiti
        • Polynesia, Moorea
        • Polynesia, Huahine
        • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
        • Marsh Harbour, Harbour View Marina
        • Nassau, Palm Cay Marina
        • St. Thomas, Compass Point Marina
        • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
        • Exumas, Staniel Cay
        • Exumas, George Town
        Airport transferOptional8,13 EUR per person
        • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
        Airport transferOptional13,13 EUR per person
        • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
        Airport transferOptional15,62 EUR per person
        • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
        Airport transferOptional26,25 EUR per person
        • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
        All-consumables-included PackageOptional85,00 EUR per night
         All-consumables-included PackageOptional85,00 EUR per night
          All-consumables-included PackageOptional85,00 EUR per night
           All-consumables-included PackageOptional115,00 EUR per night
            COVID-19 rapid antigen testOptional60,00 EUR per night
            • Nosy Be, Port du Cratere
            Extra set of linen (choose how many)Optional50,00 EUR per bookingEvery locations
            Additional chargeOptional50,00 EUR per piece
            • Polynesia, Raiatea
            Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional60,00 EUR per guest/day
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Seychelles, Praslin
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Nosy Be, Port du Cratere
            • Seychelles, Mahe
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional60,00 EUR per guest/day
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Seychelles, Praslin
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Nosy Be, Port du Cratere
            • Seychelles, Mahe
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional60,00 EUR per guest/day
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Seychelles, Praslin
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Nosy Be, Port du Cratere
            • Seychelles, Mahe
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional65,00 EUR per guest/day
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Seychelles, Praslin
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Nosy Be, Port du Cratere
            • Seychelles, Mahe
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional70,00 EUR per guest/day
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Seychelles, Praslin
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Nosy Be, Port du Cratere
            • Seychelles, Mahe
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Seychelles, Praslin
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Nosy Be, Port du Cratere
            • Seychelles, Mahe
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Seychelles, Praslin
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Nosy Be, Port du Cratere
            • Seychelles, Mahe
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Seychelles, Praslin
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Nosy Be, Port du Cratere
            • Seychelles, Mahe
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional60,00 EUR per guest/day
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Seychelles, Praslin
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Nosy Be, Port du Cratere
            • Seychelles, Mahe
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional65,00 EUR per guest/day
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Seychelles, Praslin
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Nosy Be, Port du Cratere
            • Seychelles, Mahe
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            Full day SailguideOptional218,75 EUR per day
            • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
            Half board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional50,00 EUR per guest/day
            • Seychelles, Praslin
            • Seychelles, Mahe
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            Half board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional50,00 EUR per guest/day
            • Seychelles, Praslin
            • Seychelles, Mahe
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            Half board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
            • Seychelles, Praslin
            • Seychelles, Mahe
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            Half board 1-4 pax (number of guests to update manually)Optional55,00 EUR per guest/day
            • Seychelles, Praslin
            • Seychelles, Mahe
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            Half board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional45,00 EUR per guest/day
            • Seychelles, Praslin
            • Seychelles, Mahe
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            Half board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional45,00 EUR per guest/day
            • Seychelles, Praslin
            • Seychelles, Mahe
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            Half board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional50,00 EUR per guest/day
            • Seychelles, Praslin
            • Seychelles, Mahe
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            Half board 5-12 pax (number of guests to update manually)Optional50,00 EUR per guest/day
            • Seychelles, Praslin
            • Seychelles, Mahe
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            HostessOptional150,00 EUR per night
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
            • Whitsundays, Hamilton Island
            HostessOptional170,00 EUR per night
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
            • Whitsundays, Hamilton Island
            HostessOptional170,00 EUR per night
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
            • Whitsundays, Hamilton Island
            HostessOptional210,00 EUR per night
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
            • Whitsundays, Hamilton Island
            HostessOptional220,00 EUR per night
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
            • Whitsundays, Hamilton Island
            HostessOptional230,00 EUR per night
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
            • Whitsundays, Hamilton Island
            HostessOptional240,00 EUR per night
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
            • Whitsundays, Hamilton Island
            HostessOptional240,00 EUR per day
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
            • Whitsundays, Hamilton Island
            HostessOptional240,00 EUR per night
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Polynesia, Bora bora
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Polynesia, Moorea
            • Polynesia, Huahine
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
            • Whitsundays, Hamilton Island
            Pets on boardOptional0,00 EUR per booking
            • Seychelles, Praslin
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • Malaysia, Langkawi
            • Angra dos Reis, Marina Verolme
            • Nosy Be, Port du Cratere
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Polynesia, Raiatea
            Local telephoneOptional17,00 EUR per booking
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            Marinero/CookOptional100,00 EUR per night
            • Nosy Be, Port du Cratere
            • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
            Marinero/CookOptional120,00 EUR per night
            • Nosy Be, Port du Cratere
            • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
            Deckhand/ MarineroOptional130,00 EUR per night
            • Seychelles, Praslin
            • Seychelles, Mahe
            Regatta surchargeOptional1 800,00 EUR per booking
            • Seychelles, Praslin
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Mauritius, Port Louis
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
            • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Seychelles, Mahe
            • Male, Hulhumale
            • St. Thomas, Compass Point Marina
            • Polynesia, Bora bora
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Polynesia, Papeete
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Whitsundays, Hamilton Island
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • Bahamas, Spanish Wells
            Regatta surchargeOptional1 800,00 EUR per booking
            • Seychelles, Praslin
            • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
            • BVI, Scrub Island Marina
            • Mauritius, Port Louis
            • Antigua, Jolly Harbour Marina
            • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
            • Martinique, Le Marin
            • Grenada, Port Louis Marina
            • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
            • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
            • Marsh Harbour, Harbour View Marina
            • Nassau, Palm Cay Marina
            • Placencia, Roberts Grove Marina
            • La Paz, Costa Baja Marina
            • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
            • Phuket, Yacht Haven Marina
            • Polynesia, Raiatea
            • Polynesia, Rangiroa
            • Seychelles, Mahe
            • Male, Hulhumale
            • St. Thomas, Compass Point Marina
            • Polynesia, Bora bora
            • Tenerife, San Miguel Marina
            • Polynesia, Papeete
            • Polynesia, Fakarava
            • Polynesia, Tahiti
            • Whitsundays, Hamilton Island
            • Exumas, Staniel Cay
            • Exumas, George Town
            • Bahamas, Spanish Wells
            Damage waiverOptional60,00 EUR per night
             Secure Car ParkingOptional93,75 EUR per booking
             • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
             Race packOptional350,00 EUR per booking
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Tahiti
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             Race packOptional800,00 EUR per booking
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Tahiti
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             Race packOptional800,00 EUR per booking
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Tahiti
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             Race packOptional1 000,00 EUR per booking
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Tahiti
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             Race packOptional1 200,00 EUR per booking
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Tahiti
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             Race packOptional1 200,00 EUR per booking
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Tahiti
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             Race packOptional1 200,00 EUR per booking
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Tahiti
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             Race packOptional1 200,00 EUR per booking
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Tahiti
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             Race packOptional1 500,00 EUR per booking
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Tahiti
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             Race packOptional1 500,00 EUR per booking
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Tahiti
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             Crew changeOptional200,00 EUR per booking
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Malaysia, Langkawi
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Male, Hulhumale
             • Galapagos, Baltra Santa Cruz
             • Sri Lanka, Trincomalee
             • Bali, Denpasar Selatan
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Rio de Janeiro, Porto Paraty
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Galapagos, Baltra Seymour
             • Polynesia, Bora bora
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • Miami, Dinner Key Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • Polynesia, Papeete
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Whitsundays, Hamilton Island
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             Early boarding /Check inOptional540,00 EUR per booking
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             DivingOptional0,00 EUR per booking
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             Sailguide SessionOptional137,50 EUR per booking
             • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
             Same day briefing Optional180,00 EUR per booking
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             SkipperOptional140,00 EUR per night
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Seychelles, Praslin
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Seychelles, Mahe
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Polynesia, Bora bora
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Polynesia, Huahine
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             SkipperOptional160,00 EUR per night
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Seychelles, Praslin
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Seychelles, Mahe
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Polynesia, Bora bora
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Polynesia, Huahine
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             SkipperOptional180,00 EUR per night
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Seychelles, Praslin
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Seychelles, Mahe
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Polynesia, Bora bora
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Polynesia, Huahine
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             SkipperOptional190,00 EUR per night
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Seychelles, Praslin
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Seychelles, Mahe
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Polynesia, Bora bora
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Polynesia, Huahine
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             SkipperOptional210,00 EUR per night
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Seychelles, Praslin
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Seychelles, Mahe
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Polynesia, Bora bora
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Polynesia, Huahine
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             SkipperOptional230,00 EUR per night
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Seychelles, Praslin
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Seychelles, Mahe
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Polynesia, Bora bora
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Polynesia, Huahine
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             SkipperOptional250,00 EUR per night
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Seychelles, Praslin
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Seychelles, Mahe
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Polynesia, Bora bora
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Polynesia, Huahine
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             SkipperOptional260,00 EUR per night
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Seychelles, Praslin
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Seychelles, Mahe
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Polynesia, Bora bora
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Polynesia, Huahine
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             SkipperOptional265,00 EUR per night
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Seychelles, Praslin
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Seychelles, Mahe
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Polynesia, Bora bora
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Polynesia, Huahine
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             SkipperOptional270,00 EUR per night
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Seychelles, Praslin
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Seychelles, Mahe
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Polynesia, Bora bora
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Polynesia, Huahine
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             SkipperOptional280,00 EUR per night
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Seychelles, Praslin
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Seychelles, Mahe
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Polynesia, Bora bora
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Polynesia, Huahine
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             SkipperOptional310,00 EUR per night
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Seychelles, Praslin
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Seychelles, Mahe
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Polynesia, Bora bora
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Polynesia, Huahine
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             SkipperOptional360,00 EUR per night
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Seychelles, Praslin
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Seychelles, Mahe
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Polynesia, Bora bora
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Polynesia, Huahine
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             SkipperOptional360,00 EUR per night
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Seychelles, Praslin
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Seychelles, Mahe
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Polynesia, Bora bora
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Polynesia, Huahine
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             Steward/CookOptional175,00 EUR per night
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             TransferOptional6,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional7,50 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional10,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional12,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional12,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional12,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional15,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional15,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional20,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional20,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional24,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional25,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional25,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional26,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional26,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional26,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional30,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional32,50 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional40,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional40,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional45,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional49,50 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional50,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional50,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional51,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional52,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional52,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional52,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional56,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional65,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional65,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional65,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional65,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional70,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional72,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional72,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional75,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional78,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional90,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional99,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional100,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional102,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional104,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional116,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional120,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional123,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional123,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional130,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional130,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional130,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional144,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional144,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional150,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional150,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional169,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional172,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional185,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional187,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional195,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional216,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional223,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional230,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional232,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional235,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional239,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional240,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional316,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional386,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional448,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional464,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional478,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional490,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional547,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional565,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional594,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional631,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional772,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional896,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional982,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional1 095,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional1 189,00 EUR round trip
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             WI-FI Internet connection on boatOptional0,00 EUR per booking
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             WI-FI Internet connection on boatOptional10,00 EUR per night
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             WI-FI Internet connection on boatOptional19,00 EUR per night
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             WI-FI Internet connection on boatOptional21,00 EUR per night
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             WI-FI Internet connection on boatOptional50,00 EUR per night
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             HostessOptional312,50 EUR per day
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Polynesia, Bora bora
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Polynesia, Huahine
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
             • Whitsundays, Hamilton Island
             Regatta surchargeOptional0,00 EUR per booking
             • Seychelles, Praslin
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Seychelles, Mahe
             • Male, Hulhumale
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Polynesia, Bora bora
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • Polynesia, Papeete
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Whitsundays, Hamilton Island
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Bahamas, Spanish Wells
             Starter packOptional30,00 EUR per booking
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • Seychelles, Praslin
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Seychelles, Mahe
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Polynesia, Bora bora
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Polynesia, Huahine
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             Starter packOptional45,00 EUR per booking
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • Seychelles, Praslin
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Seychelles, Mahe
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Polynesia, Bora bora
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Polynesia, Huahine
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             Starter packOptional45,00 EUR per booking
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • Seychelles, Praslin
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Seychelles, Mahe
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Polynesia, Bora bora
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Polynesia, Huahine
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             Starter packOptional50,00 EUR per booking
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • Seychelles, Praslin
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Seychelles, Mahe
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Polynesia, Bora bora
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Polynesia, Huahine
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional5,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional12,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional66,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional462,00 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             Final cleaningOptional340,00 EUR per booking
             • Seychelles, Praslin
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Seychelles, Mahe
             • Male, Hulhumale
             • Polynesia, Bora bora
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Polynesia, Huahine
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             Final cleaningOptional385,00 EUR per booking
             • Seychelles, Praslin
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Seychelles, Mahe
             • Male, Hulhumale
             • Polynesia, Bora bora
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Polynesia, Huahine
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             HostessOptional240,00 EUR per night
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Polynesia, Bora bora
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Polynesia, Huahine
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Whitsundays, Airlie Beach, Coral Sea Marina
             • Whitsundays, Hamilton Island
             Starter packOptional50,00 EUR per booking
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • Seychelles, Praslin
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Seychelles, Mahe
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Polynesia, Bora bora
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             • Polynesia, Huahine
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             TransferOptional29,09 EUR one-way
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • Grenada, Port Louis Marina
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Martinique, Le Marin
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Malaysia, Langkawi
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Mauritius, Cap Malheureux
             • Mauritius, Rivière Noire
             • Seychelles, Praslin
             • Seychelles, Mahe
             • Angra dos Reis, Marina Verolme
             • Male, Hulhumale
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             Final cleaningOptional375,00 EUR per booking
             • Seychelles, Praslin
             • St. Martin, Marina de L'Anse Marcel
             • BVI, Scrub Island Marina
             • Mauritius, Port Louis
             • Antigua, Jolly Harbour Marina
             • Guadeloupe, La Marina Bas du Fort
             • Martinique, Le Marin
             • Grenada, Port Louis Marina
             • Cuba, Cienfuegos, Club Cienfuegos – Punta Gorda
             • Placencia, Roberts Grove Marina
             • La Paz, Costa Baja Marina
             • Nosy Be, Port du Cratere
             • Phuket, Yacht Haven Marina
             • Polynesia, Raiatea
             • Polynesia, Rangiroa
             • Seychelles, Mahe
             • Male, Hulhumale
             • Polynesia, Bora bora
             • Tenerife, San Miguel Marina
             • Cancun, Marina Las Velas Isla Mujeras
             • Polynesia, Fakarava
             • Polynesia, Tahiti
             • Polynesia, Moorea
             • Polynesia, Huahine
             • New Caledonia, Noumea, Port Moselle
             • Marsh Harbour, Harbour View Marina
             • Nassau, Palm Cay Marina
             • St. Thomas, Compass Point Marina
             • Florida Keys, Key West Stock Island Yacht club
             • Exumas, Staniel Cay
             • Exumas, George Town
             0.0
             Rated 0 out of 5
             0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
             Excellent0%
             Very good0%
             Average0%
             Poor0%
             Terrible0%

             There are no reviews yet. Be the first one to write one.

             Help me to choose? Részletes oldal - mobil új

             THERE IS NO BOAT WITH YOUR PARAMETERS?

             We have access to a lot more boats than what we have listed on our site. Send us this form and we will find the perfect boat for you.
             We offer only boat rentals, 1-day cruises NOT!

             +
             The valid format is: Country code Area Phone number max. 6 digits Phone number max. 6 digits. e.g.: 1 201 555 0123
             +
             The valid format is: Country code Area Phone number max. 6 digits Phone number max. 6 digits. e.g.: 1 201 555 0123
             Please note that the majority of charter companies prefer 7-day rentals (Sat-Sat).
             Please note that the majority of charter companies prefer 7-day rentals (Sat-Sat).

             The form will automatically send us the selected date.

             mandatory fields
             ATTENTION: Your request is important to us so if you, after you have submitted your request, were not redirected to another page within few seconds and have not received a confirmation e-mail (please also check your spam folder); please reload the page, fill out the form and press the 'SUBMIT' button again.If the retry has failed, please contact us on [email protected], e-mail address or call us on +44 20 3769 3987.