Lagoon 40 - 4 + 2 cab (2020)

6 990 EUR 5 243 EUR
Period/Price1 WeekType
2021-10-01 to 2021-11-12 3180 EURWEEKLY
2021-10-01 to 2021-10-29 3920 EURWEEKLY
2021-10-01 to 2021-10-29 4030 EURWEEKLY
2021-10-01 to 2021-10-22 3240 EURWEEKLY
2021-10-23 to 2021-11-05 3500 EURWEEKLY
2021-10-30 to 2021-11-05 4415 EURWEEKLY
2021-10-30 to 2021-11-05 4220 EURWEEKLY
2021-11-06 to 2021-11-12 4905 EURWEEKLY
2021-11-06 to 2021-11-12 4990 EURWEEKLY
2021-11-06 to 2021-11-12 4035 EURWEEKLY
2021-11-13 to 2021-12-17 4570 EURWEEKLY
2021-11-13 to 2021-11-19 5575 EURWEEKLY
2021-11-13 to 2021-12-17 4990 EURWEEKLY
2021-11-13 to 2021-12-03 4035 EURWEEKLY
2021-11-20 to 2021-11-26 6725 EURWEEKLY
2021-11-27 to 2021-12-03 5575 EURWEEKLY
2021-12-04 to 2021-12-17 4035 EURWEEKLY
2021-12-04 to 2021-12-17 5575 EURWEEKLY
2021-12-18 to 2021-12-24 6725 EURWEEKLY
2021-12-18 to 2021-12-24 5380 EURWEEKLY
2021-12-18 to 2021-12-24 6215 EURWEEKLY
2021-12-18 to 2021-12-24 6290 EURWEEKLY
2021-12-25 to 2021-12-31 10785 EURWEEKLY
2021-12-25 to 2021-12-31 7920 EURWEEKLY
2021-12-25 to 2021-12-31 9610 EURWEEKLY
2021-12-25 to 2021-12-31 8950 EURWEEKLY
2022-01-01 to 2022-01-07 6290 EURWEEKLY
2022-01-01 to 2022-04-01 1855 EURWEEKLY
2022-01-01 to 2022-04-22 1705 EURWEEKLY
2022-01-01 to 2022-01-07 7060 EURWEEKLY
2022-01-01 to 2022-01-07 5980 EURWEEKLY
2022-01-01 to 2022-01-07 6215 EURWEEKLY
2022-01-01 to 2022-04-22 1565 EURWEEKLY
2022-01-08 to 2022-01-28 6505 EURWEEKLY
2022-01-08 to 2022-01-28 5980 EURWEEKLY
2022-01-08 to 2022-02-04 5415 EURWEEKLY
2022-01-08 to 2022-02-04 5710 EURWEEKLY
2022-01-29 to 2022-02-04 6785 EURWEEKLY
2022-01-29 to 2022-02-04 5980 EURWEEKLY
2022-02-05 to 2022-02-18 6620 EURWEEKLY
2022-02-05 to 2022-02-18 7060 EURWEEKLY
2022-02-05 to 2022-02-25 5980 EURWEEKLY
2022-02-05 to 2022-02-25 6215 EURWEEKLY
2022-02-19 to 2022-02-25 5960 EURWEEKLY
2022-02-19 to 2022-03-11 7060 EURWEEKLY
2022-02-26 to 2022-03-18 5065 EURWEEKLY
2022-02-26 to 2022-03-11 5285 EURWEEKLY
2022-02-26 to 2022-03-11 5080 EURWEEKLY
2022-03-12 to 2022-03-25 7770 EURWEEKLY
2022-03-12 to 2022-03-25 5080 EURWEEKLY
2022-03-12 to 2022-03-25 5285 EURWEEKLY
2022-03-19 to 2022-03-25 5065 EURWEEKLY
2022-03-26 to 2022-04-01 4770 EURWEEKLY
2022-03-26 to 2022-04-08 4285 EURWEEKLY
2022-03-26 to 2022-04-01 6505 EURWEEKLY
2022-03-26 to 2022-04-08 5080 EURWEEKLY
2022-04-02 to 2022-04-22 7225 EURWEEKLY
2022-04-02 to 2022-04-08 1855 EURWEEKLY
2022-04-02 to 2022-04-08 4770 EURWEEKLY
2022-04-09 to 2022-04-15 2065 EURWEEKLY
2022-04-09 to 2022-04-15 5610 EURWEEKLY
2022-04-09 to 2022-04-15 5980 EURWEEKLY
2022-04-09 to 2022-04-22 5600 EURWEEKLY
2022-04-16 to 2022-04-22 2160 EURWEEKLY
2022-04-16 to 2022-04-29 5610 EURWEEKLY
2022-04-16 to 2022-04-22 5080 EURWEEKLY
2022-04-23 to 2022-04-29 2235 EURWEEKLY
2022-04-23 to 2022-04-29 1925 EURWEEKLY
2022-04-23 to 2022-04-29 5080 EURWEEKLY
2022-04-23 to 2022-05-06 3720 EURWEEKLY
2022-04-23 to 2022-04-29 6505 EURWEEKLY
2022-04-23 to 2022-04-29 2100 EURWEEKLY
2022-04-23 to 2022-05-06 4375 EURWEEKLY
2022-04-30 to 2022-05-06 5385 EURWEEKLY
2022-04-30 to 2022-06-10 5860 EURWEEKLY
2022-04-30 to 2022-05-06 2395 EURWEEKLY
2022-04-30 to 2022-05-06 2575 EURWEEKLY
2022-04-30 to 2022-05-06 2195 EURWEEKLY
2022-04-30 to 2022-05-06 4385 EURWEEKLY
2022-05-07 to 2022-05-13 2590 EURWEEKLY
2022-05-07 to 2022-05-13 3130 EURWEEKLY
2022-05-07 to 2022-05-13 2575 EURWEEKLY
2022-05-07 to 2022-05-13 2495 EURWEEKLY
2022-05-07 to 2022-05-13 4385 EURWEEKLY
2022-05-07 to 2022-05-13 3680 EURWEEKLY
2022-05-07 to 2022-05-13 4580 EURWEEKLY
2022-05-14 to 2022-05-27 4385 EURWEEKLY
2022-05-14 to 2022-06-03 2980 EURWEEKLY
2022-05-14 to 2022-06-03 4240 EURWEEKLY
2022-05-14 to 2022-05-20 2785 EURWEEKLY
2022-05-14 to 2022-05-20 2980 EURWEEKLY
2022-05-14 to 2022-05-20 2900 EURWEEKLY
2022-05-14 to 2022-05-20 2685 EURWEEKLY
2022-05-21 to 2022-05-27 3520 EURWEEKLY
2022-05-21 to 2022-05-27 2980 EURWEEKLY
2022-05-21 to 2022-05-27 3605 EURWEEKLY
2022-05-21 to 2022-05-27 3375 EURWEEKLY
2022-05-28 to 2022-06-03 4640 EURWEEKLY
2022-05-28 to 2022-06-03 4780 EURWEEKLY
2022-05-28 to 2022-07-08 2980 EURWEEKLY
2022-05-28 to 2022-06-03 3785 EURWEEKLY
2022-05-28 to 2022-06-03 4370 EURWEEKLY
2022-06-04 to 2022-07-08 4640 EURWEEKLY
2022-06-04 to 2022-06-10 5525 EURWEEKLY
2022-06-04 to 2022-06-10 4585 EURWEEKLY
2022-06-04 to 2022-06-10 5170 EURWEEKLY
2022-06-04 to 2022-06-10 3505 EURWEEKLY
2022-06-04 to 2022-06-10 3770 EURWEEKLY
2022-06-11 to 2022-06-17 5665 EURWEEKLY
2022-06-11 to 2022-07-08 2630 EURWEEKLY
2022-06-11 to 2022-09-30 3430 EURWEEKLY
2022-06-11 to 2022-06-17 6055 EURWEEKLY
2022-06-11 to 2022-07-29 5190 EURWEEKLY
2022-06-11 to 2022-06-17 5045 EURWEEKLY
2022-06-18 to 2022-06-24 4765 EURWEEKLY
2022-06-18 to 2022-06-24 6625 EURWEEKLY
2022-06-18 to 2022-06-24 5890 EURWEEKLY
2022-06-25 to 2022-07-01 5890 EURWEEKLY
2022-06-25 to 2022-07-01 4910 EURWEEKLY
2022-06-25 to 2022-07-01 6950 EURWEEKLY
2022-07-02 to 2022-07-08 8405 EURWEEKLY
2022-07-02 to 2022-07-08 6115 EURWEEKLY
2022-07-02 to 2022-07-08 7095 EURWEEKLY
2022-07-09 to 2022-07-15 8290 EURWEEKLY
2022-07-09 to 2022-07-15 3185 EURWEEKLY
2022-07-09 to 2022-08-05 3885 EURWEEKLY
2022-07-09 to 2022-07-15 2810 EURWEEKLY
2022-07-09 to 2022-07-15 8860 EURWEEKLY
2022-07-09 to 2022-07-15 6315 EURWEEKLY
2022-07-16 to 2022-07-29 2990 EURWEEKLY
2022-07-16 to 2022-07-22 9160 EURWEEKLY
2022-07-16 to 2022-07-22 6990 EURWEEKLY
2022-07-16 to 2022-07-22 8570 EURWEEKLY
2022-07-16 to 2022-07-22 3390 EURWEEKLY
2022-07-23 to 2022-07-29 6990 EURWEEKLY
2022-07-23 to 2022-07-29 8570 EURWEEKLY
2022-07-23 to 2022-08-12 3990 EURWEEKLY
2022-07-23 to 2022-07-29 9160 EURWEEKLY
2022-07-30 to 2022-09-30 4575 EURWEEKLY
2022-07-30 to 2022-08-05 9160 EURWEEKLY
2022-07-30 to 2022-08-05 10240 EURWEEKLY
2022-07-30 to 2022-08-12 2990 EURWEEKLY
2022-07-30 to 2022-08-05 8570 EURWEEKLY
2022-08-06 to 2022-08-12 10240 EURWEEKLY
2022-08-06 to 2022-08-12 3885 EURWEEKLY
2022-08-06 to 2022-08-12 8570 EURWEEKLY
2022-08-06 to 2022-08-12 9160 EURWEEKLY
2022-08-13 to 2022-09-30 2385 EURWEEKLY
2022-08-13 to 2022-08-19 9215 EURWEEKLY
2022-08-13 to 2022-08-19 9160 EURWEEKLY
2022-08-13 to 2022-08-19 3495 EURWEEKLY
2022-08-13 to 2022-08-19 3180 EURWEEKLY
2022-08-13 to 2022-08-19 8570 EURWEEKLY
2022-08-20 to 2022-08-26 7675 EURWEEKLY
2022-08-20 to 2022-09-30 3240 EURWEEKLY
2022-08-20 to 2022-09-30 2705 EURWEEKLY
2022-08-20 to 2022-08-26 6835 EURWEEKLY
2022-08-20 to 2022-08-26 6015 EURWEEKLY
2022-08-27 to 2022-09-02 4695 EURWEEKLY
2022-08-27 to 2022-09-02 7100 EURWEEKLY
2022-08-27 to 2022-09-02 6325 EURWEEKLY
2022-09-03 to 2022-09-09 6230 EURWEEKLY
2022-09-03 to 2022-09-09 5550 EURWEEKLY
2022-09-03 to 2022-09-09 4320 EURWEEKLY
2022-09-10 to 2022-09-16 4105 EURWEEKLY
2022-09-10 to 2022-09-16 5910 EURWEEKLY
2022-09-10 to 2022-09-16 5270 EURWEEKLY
2022-09-17 to 2022-09-23 4965 EURWEEKLY
2022-09-17 to 2022-09-23 4420 EURWEEKLY
2022-09-17 to 2022-09-23 3815 EURWEEKLY
2022-09-24 to 2022-09-30 3550 EURWEEKLY
2022-09-24 to 2022-09-30 3300 EURWEEKLY
2022-09-24 to 2022-09-30 2940 EURWEEKLY
2022-10-01 to 2022-10-28 4575 EURWEEKLY
2022-10-01 to 2022-10-07 2185 EURWEEKLY
2022-10-01 to 2022-10-07 2000 EURWEEKLY
2022-10-01 to 2022-10-21 3395 EURWEEKLY
2022-10-01 to 2022-10-07 3265 EURWEEKLY
2022-10-08 to 2022-10-14 1725 EURWEEKLY
2022-10-08 to 2022-10-14 3195 EURWEEKLY
2022-10-08 to 2022-10-14 1790 EURWEEKLY
2022-10-15 to 2022-12-31 1705 EURWEEKLY
2022-10-15 to 2022-12-31 1645 EURWEEKLY
2022-10-15 to 2022-10-21 2875 EURWEEKLY
2022-10-22 to 2022-10-28 2590 EURWEEKLY
2022-10-22 to 2022-10-28 3670 EURWEEKLY
2022-10-29 to 2022-11-04 3855 EURWEEKLY
2022-10-29 to 2022-11-04 5415 EURWEEKLY
2022-10-29 to 2022-12-31 1950 EURWEEKLY
2022-11-05 to 2022-11-11 6010 EURWEEKLY
2022-11-05 to 2022-11-11 4880 EURWEEKLY
2022-11-12 to 2022-12-02 4880 EURWEEKLY
2022-11-12 to 2022-11-18 6830 EURWEEKLY
2022-11-19 to 2022-11-25 8240 EURWEEKLY
2022-11-26 to 2022-12-02 6830 EURWEEKLY
2022-12-03 to 2022-12-16 6830 EURWEEKLY
2022-12-03 to 2022-12-16 4880 EURWEEKLY
2022-12-17 to 2022-12-23 4880 EURWEEKLY
2022-12-17 to 2022-12-23 6830 EURWEEKLY
2022-12-24 to 2022-12-30 12585 EURWEEKLY
2022-12-24 to 2022-12-30 10260 EURWEEKLY
2022-12-31 to 2023-01-06 13185 EURWEEKLY
2022-12-31 to 2023-01-06 10745 EURWEEKLY
2023-01-01 to 2023-04-21 1720 EURWEEKLY
2023-01-07 to 2023-01-27 7950 EURWEEKLY
2023-01-07 to 2023-01-27 6890 EURWEEKLY
2023-01-28 to 2023-02-03 8295 EURWEEKLY
2023-01-28 to 2023-02-03 6890 EURWEEKLY
2023-02-04 to 2023-03-10 8635 EURWEEKLY
2023-02-04 to 2023-03-10 7525 EURWEEKLY
2023-03-11 to 2023-03-24 9500 EURWEEKLY
2023-03-11 to 2023-03-24 7525 EURWEEKLY
2023-03-25 to 2023-04-21 7950 EURWEEKLY
2023-03-25 to 2023-04-07 6890 EURWEEKLY
2023-04-08 to 2023-04-21 6890 EURWEEKLY
2023-04-22 to 2023-04-28 5940 EURWEEKLY
2023-04-22 to 2023-04-28 7155 EURWEEKLY
2023-04-22 to 2023-04-28 2120 EURWEEKLY
2023-04-29 to 2023-05-05 4970 EURWEEKLY
2023-04-29 to 2023-06-09 6445 EURWEEKLY
2023-04-29 to 2023-05-05 2415 EURWEEKLY
2023-05-06 to 2023-05-26 4970 EURWEEKLY
2023-05-06 to 2023-05-12 2745 EURWEEKLY
2023-05-13 to 2023-05-19 2955 EURWEEKLY
2023-05-20 to 2023-05-26 3710 EURWEEKLY
2023-05-27 to 2023-06-02 4805 EURWEEKLY
2023-05-27 to 2023-06-02 4475 EURWEEKLY
2023-06-03 to 2023-07-07 4475 EURWEEKLY
2023-06-03 to 2023-06-09 5685 EURWEEKLY
2023-06-10 to 2023-06-16 6230 EURWEEKLY
2023-06-10 to 2023-07-28 5710 EURWEEKLY
2023-06-17 to 2023-06-23 6820 EURWEEKLY
2023-06-24 to 2023-06-30 7155 EURWEEKLY
2023-07-01 to 2023-07-07 8650 EURWEEKLY
2023-07-08 to 2023-07-14 9120 EURWEEKLY
2023-07-08 to 2023-08-04 4030 EURWEEKLY
2023-07-15 to 2023-07-21 9425 EURWEEKLY
2023-07-22 to 2023-07-28 9425 EURWEEKLY
2023-07-29 to 2023-09-30 5030 EURWEEKLY
2023-07-29 to 2023-08-04 9425 EURWEEKLY
2023-08-05 to 2023-08-11 4030 EURWEEKLY
2023-08-05 to 2023-08-11 9425 EURWEEKLY
2023-08-12 to 2023-08-18 3355 EURWEEKLY
2023-08-12 to 2023-08-18 9425 EURWEEKLY
2023-08-19 to 2023-09-30 3735 EURWEEKLY
2023-08-19 to 2023-08-25 7520 EURWEEKLY
2023-08-26 to 2023-09-01 6960 EURWEEKLY
2023-09-02 to 2023-09-08 6105 EURWEEKLY
2023-09-09 to 2023-09-15 5795 EURWEEKLY
2023-09-16 to 2023-09-22 4860 EURWEEKLY
2023-09-23 to 2023-09-29 3235 EURWEEKLY
2023-09-30 to 2023-10-06 2200 EURWEEKLY
2023-10-01 to 2023-10-27 5030 EURWEEKLY
2023-10-01 to 2023-10-20 3735 EURWEEKLY
2023-10-07 to 2023-10-13 1900 EURWEEKLY
2023-10-14 to 2023-12-31 1810 EURWEEKLY
2023-10-21 to 2023-11-03 4035 EURWEEKLY
2023-10-28 to 2023-11-03 5670 EURWEEKLY
2023-11-04 to 2023-11-10 5115 EURWEEKLY
2023-11-04 to 2023-11-10 6300 EURWEEKLY
2023-11-11 to 2023-11-17 7155 EURWEEKLY
2023-11-11 to 2023-12-01 5115 EURWEEKLY
2023-11-18 to 2023-11-24 8635 EURWEEKLY
2023-11-25 to 2023-12-01 7155 EURWEEKLY
2023-12-02 to 2023-12-15 7155 EURWEEKLY
2023-12-02 to 2023-12-15 5115 EURWEEKLY
2023-12-16 to 2023-12-22 7155 EURWEEKLY
2023-12-16 to 2023-12-22 5115 EURWEEKLY
2023-12-23 to 2023-12-29 13185 EURWEEKLY
2023-12-23 to 2023-12-29 10745 EURWEEKLY
2023-12-30 to 2024-01-05 13185 EURWEEKLY
2023-12-30 to 2024-01-05 10745 EURWEEKLY
2024-01-01 to 2024-04-19 1720 EURWEEKLY
2024-01-06 to 2024-01-26 7950 EURWEEKLY
2024-01-06 to 2024-01-26 6890 EURWEEKLY
2024-01-27 to 2024-02-02 8295 EURWEEKLY
2024-01-27 to 2024-02-02 6890 EURWEEKLY
2024-02-03 to 2024-03-08 8635 EURWEEKLY
2024-02-03 to 2024-03-08 7525 EURWEEKLY
2024-03-09 to 2024-03-22 9500 EURWEEKLY
2024-03-09 to 2024-03-22 7525 EURWEEKLY
2024-03-23 to 2024-04-19 7950 EURWEEKLY
2024-03-23 to 2024-04-05 6890 EURWEEKLY
2024-04-06 to 2024-04-19 6890 EURWEEKLY
2024-04-20 to 2024-04-26 5940 EURWEEKLY
2024-04-20 to 2024-04-26 2120 EURWEEKLY
2024-04-20 to 2024-04-26 7155 EURWEEKLY
2024-04-27 to 2024-05-03 2415 EURWEEKLY
2024-04-27 to 2024-06-07 6445 EURWEEKLY
2024-04-27 to 2024-05-03 4970 EURWEEKLY
2024-05-04 to 2024-05-24 4970 EURWEEKLY
2024-05-04 to 2024-05-10 2745 EURWEEKLY
2024-05-11 to 2024-05-17 2955 EURWEEKLY
2024-05-18 to 2024-05-24 3710 EURWEEKLY
2024-05-25 to 2024-05-31 4475 EURWEEKLY
2024-05-25 to 2024-05-31 4805 EURWEEKLY
2024-06-01 to 2024-07-05 4475 EURWEEKLY
2024-06-01 to 2024-06-07 5685 EURWEEKLY
2024-06-08 to 2024-06-14 6230 EURWEEKLY
2024-06-08 to 2024-07-26 5710 EURWEEKLY
2024-06-15 to 2024-06-21 6820 EURWEEKLY
2024-06-22 to 2024-06-28 7155 EURWEEKLY
2024-06-29 to 2024-07-05 8650 EURWEEKLY
2024-07-06 to 2024-08-02 4030 EURWEEKLY
2024-07-06 to 2024-07-12 9120 EURWEEKLY
2024-07-13 to 2024-07-19 9425 EURWEEKLY
2024-07-20 to 2024-07-26 9425 EURWEEKLY
2024-07-27 to 2024-08-02 9425 EURWEEKLY
2024-07-27 to 2024-09-30 5030 EURWEEKLY
2024-08-03 to 2024-08-09 4030 EURWEEKLY
2024-08-03 to 2024-08-09 9425 EURWEEKLY
2024-08-10 to 2024-08-16 3355 EURWEEKLY
2024-08-10 to 2024-08-16 9425 EURWEEKLY
2024-08-17 to 2024-09-30 3735 EURWEEKLY
2024-08-17 to 2024-08-23 7520 EURWEEKLY
2024-08-24 to 2024-08-30 6960 EURWEEKLY
2024-08-31 to 2024-09-06 6105 EURWEEKLY
2024-09-07 to 2024-09-13 5795 EURWEEKLY
2024-09-14 to 2024-09-20 4860 EURWEEKLY
2024-09-21 to 2024-09-27 3235 EURWEEKLY
2024-09-28 to 2024-10-04 2200 EURWEEKLY
2024-10-01 to 2024-10-25 5030 EURWEEKLY
2024-10-01 to 2024-10-18 3735 EURWEEKLY
2024-10-05 to 2024-10-11 1900 EURWEEKLY
2024-10-12 to 2024-12-31 1810 EURWEEKLY
2024-10-19 to 2024-11-01 4035 EURWEEKLY
2024-10-26 to 2024-11-01 5670 EURWEEKLY
2024-11-02 to 2024-11-08 6300 EURWEEKLY
2024-11-02 to 2024-11-08 5115 EURWEEKLY
2024-11-09 to 2024-11-15 7155 EURWEEKLY
2024-11-09 to 2024-11-29 5115 EURWEEKLY
2024-11-16 to 2024-11-22 8635 EURWEEKLY
2024-11-23 to 2024-11-29 7155 EURWEEKLY
2024-11-30 to 2024-12-13 7155 EURWEEKLY
2024-11-30 to 2024-12-13 5115 EURWEEKLY
2024-12-14 to 2024-12-20 7155 EURWEEKLY
2024-12-14 to 2024-12-20 5115 EURWEEKLY
2024-12-21 to 2024-12-27 13185 EURWEEKLY
2024-12-21 to 2024-12-27 10745 EURWEEKLY
2024-12-28 to 2025-01-03 10745 EURWEEKLY
2024-12-28 to 2025-01-03 13185 EURWEEKLY
2025-01-04 to 2025-01-24 7950 EURWEEKLY
2025-01-04 to 2025-01-24 6890 EURWEEKLY
2025-01-25 to 2025-01-31 8295 EURWEEKLY
2025-01-25 to 2025-01-31 6890 EURWEEKLY
2025-02-01 to 2025-03-07 8635 EURWEEKLY
2025-02-01 to 2025-03-07 7525 EURWEEKLY
2025-03-08 to 2025-03-21 9500 EURWEEKLY
2025-03-08 to 2025-03-21 7525 EURWEEKLY
2025-03-22 to 2025-04-18 7950 EURWEEKLY
2025-03-22 to 2025-04-04 6890 EURWEEKLY
2025-04-05 to 2025-04-18 6890 EURWEEKLY
2025-04-19 to 2025-04-25 7155 EURWEEKLY
2025-04-19 to 2025-04-25 5940 EURWEEKLY
2025-04-26 to 2025-05-02 4970 EURWEEKLY
2025-04-26 to 2025-06-06 6445 EURWEEKLY
2025-05-03 to 2025-05-23 4970 EURWEEKLY
2025-05-24 to 2025-05-30 4475 EURWEEKLY
2025-05-31 to 2025-07-04 4475 EURWEEKLY
2025-06-07 to 2025-07-25 5710 EURWEEKLY
2025-07-05 to 2025-08-01 4030 EURWEEKLY
2025-07-26 to 2025-09-30 5030 EURWEEKLY
2025-08-02 to 2025-08-08 4030 EURWEEKLY
2025-08-09 to 2025-08-15 3355 EURWEEKLY
2025-08-16 to 2025-09-30 3735 EURWEEKLY
Period/DiscountsDiscount nameTypeAmount
2021-10-01 to 2022-09-30 Repeated client PERCENTAGE5 %
2022-10-01 to 2023-09-30 Repeated client PERCENTAGE5 %
2023-01-01 to 2023-12-31 Repeated client PERCENTAGE5 %
2024-01-01 to 2024-12-31 Repeated client PERCENTAGE5 %
2022-07-23 to 2022-07-30 Special discountPERCENTAGE25 %
General
CountryCaribbean
RegionGrenada
BaseGrenada, Port Louis Marina
KindCatamaran
Skipper licence requiredNo
Check in time17:00:00
Check out time09:00:00
Max discount5 %
ModelLagoon 40 - 4 + 2 cab
Boat typeBAREBOAT
Hull colorNo data available
Build yearNo data available
Sail year of refitNo data available
Genoa year of refitNo data available
Number of rudder bladesNo data available
Engine
Power2 X 45 hp
Engine manufacturerYanmar
Cruise speedNo data available
Fuel ConsumptionNo data available
Layout
Day maximum passengersNo data available
Berts12
Berths cabin8
Berths salon2
Berths crew2
Cabins6
Passenger cabins4
Cabins crew2
Toilets2
Passenger toilets2
Toilets crew0
Size
Length Overall39 ft / 12 m
Beam23 ft / 7 m
Draft3 ft / 1 m
Water capacityNo data available
Fuel capacityNo data available
Sails
Main sailfull batten
Genoa sailself tacking jib
SpinnakerNo data available
GennakerNo data available
0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
0%
0%
0%
0%
0%

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Send a request

  mandatory fields

  ATTENTION: Your request is important to us so if you, after you have submitted your request, were not redirected to another page within few seconds and have not received a confirmation e-mail (please also check your spam folder); please reload the page, fill out the form and press the 'SUBMIT' button again.If the retry has failed, please contact us on info@boattheglobe.com, e-mail address or call us on +44 20 3769 4092.

  Lagoon 40 - 4 + 2 cab (2020)
  Marseille, France (Catamaran)
  Berths
  12
  Cabins
  4 + 2
  Capacity
  12
  Draught
  3.28 ft
  Size
  39.37 ft
  Engines
  1X-hp

  Date From

  Duration

  Electric windlass
  Autopilot
  Solar Panel
  Electric Winch
  Charter Prices6 990,00 EUR
  Discounts ( 25 % ) - 1 747,50 EUR
  Rental Total5 243 EUR
  2022-07-23 to 2022-07-30
  Deposit5 000 EUR