Nautitech 40 Open - 4 + 2 cab. (2020)

Period/Price1 WeekType
2021-10-01 to 2021-10-29 3840 EURWEEKLY
2021-10-01 to 2021-11-05 3385 EURWEEKLY
2021-10-01 to 2021-10-08 3760 EURWEEKLY
2021-10-01 to 2021-10-22 3085 EURWEEKLY
2021-10-01 to 2021-11-12 3355 EURWEEKLY
2021-10-09 to 2021-10-22 3855 EURWEEKLY
2021-10-23 to 2021-11-05 3335 EURWEEKLY
2021-10-23 to 2021-11-05 4995 EURWEEKLY
2021-10-30 to 2021-11-05 4020 EURWEEKLY
2021-11-06 to 2021-11-12 4750 EURWEEKLY
2021-11-06 to 2021-11-12 3845 EURWEEKLY
2021-11-06 to 2021-11-12 3715 EURWEEKLY
2021-11-06 to 2021-11-19 5355 EURWEEKLY
2021-11-13 to 2021-12-03 3845 EURWEEKLY
2021-11-13 to 2021-12-17 4685 EURWEEKLY
2021-11-13 to 2021-12-17 4815 EURWEEKLY
2021-11-13 to 2021-12-17 4750 EURWEEKLY
2021-11-20 to 2021-11-26 6700 EURWEEKLY
2021-11-27 to 2021-12-03 5355 EURWEEKLY
2021-12-04 to 2021-12-17 5355 EURWEEKLY
2021-12-04 to 2021-12-17 3845 EURWEEKLY
2021-12-18 to 2021-12-24 6550 EURWEEKLY
2021-12-18 to 2021-12-24 6700 EURWEEKLY
2021-12-18 to 2021-12-24 5125 EURWEEKLY
2021-12-18 to 2021-12-24 5990 EURWEEKLY
2021-12-18 to 2021-12-24 7170 EURWEEKLY
2021-12-25 to 2021-12-31 11965 EURWEEKLY
2021-12-25 to 2021-12-31 10130 EURWEEKLY
2021-12-25 to 2021-12-31 10155 EURWEEKLY
2021-12-25 to 2021-12-31 8880 EURWEEKLY
2021-12-25 to 2021-12-31 8525 EURWEEKLY
2022-01-01 to 2022-01-07 6550 EURWEEKLY
2022-01-01 to 2022-01-07 7035 EURWEEKLY
2022-01-01 to 2022-01-07 5695 EURWEEKLY
2022-01-01 to 2022-01-07 5990 EURWEEKLY
2022-01-01 to 2022-01-07 7170 EURWEEKLY
2022-01-08 to 2022-02-04 5975 EURWEEKLY
2022-01-08 to 2022-02-04 5705 EURWEEKLY
2022-01-08 to 2022-02-04 5240 EURWEEKLY
2022-01-08 to 2022-01-28 5695 EURWEEKLY
2022-01-08 to 2022-02-04 5440 EURWEEKLY
2022-01-29 to 2022-02-04 5695 EURWEEKLY
2022-02-05 to 2022-02-11 5975 EURWEEKLY
2022-02-05 to 2022-02-25 6550 EURWEEKLY
2022-02-05 to 2022-02-18 5625 EURWEEKLY
2022-02-05 to 2022-02-18 6305 EURWEEKLY
2022-02-05 to 2022-02-25 5695 EURWEEKLY
2022-02-12 to 2022-02-25 7170 EURWEEKLY
2022-02-19 to 2022-03-04 7035 EURWEEKLY
2022-02-19 to 2022-02-25 5675 EURWEEKLY
2022-02-26 to 2022-03-04 6100 EURWEEKLY
2022-02-26 to 2022-03-11 4840 EURWEEKLY
2022-02-26 to 2022-03-18 4825 EURWEEKLY
2022-02-26 to 2022-03-11 5570 EURWEEKLY
2022-03-05 to 2022-03-11 7035 EURWEEKLY
2022-03-05 to 2022-03-18 6100 EURWEEKLY
2022-03-12 to 2022-03-25 5570 EURWEEKLY
2022-03-12 to 2022-03-25 7805 EURWEEKLY
2022-03-12 to 2022-03-25 4840 EURWEEKLY
2022-03-19 to 2022-03-25 6100 EURWEEKLY
2022-03-19 to 2022-03-25 4825 EURWEEKLY
2022-03-26 to 2022-04-08 6635 EURWEEKLY
2022-03-26 to 2022-04-08 4840 EURWEEKLY
2022-03-26 to 2022-04-01 4540 EURWEEKLY
2022-03-26 to 2022-04-01 4830 EURWEEKLY
2022-03-26 to 2022-04-08 4520 EURWEEKLY
2022-04-02 to 2022-04-08 4540 EURWEEKLY
2022-04-02 to 2022-04-08 4830 EURWEEKLY
2022-04-09 to 2022-04-15 5695 EURWEEKLY
2022-04-09 to 2022-04-22 5905 EURWEEKLY
2022-04-09 to 2022-04-15 5345 EURWEEKLY
2022-04-09 to 2022-04-15 5680 EURWEEKLY
2022-04-09 to 2022-04-29 7805 EURWEEKLY
2022-04-16 to 2022-04-29 5345 EURWEEKLY
2022-04-16 to 2022-04-22 5680 EURWEEKLY
2022-04-16 to 2022-04-22 4840 EURWEEKLY
2022-04-23 to 2022-04-29 4840 EURWEEKLY
2022-04-23 to 2022-05-06 4615 EURWEEKLY
2022-04-23 to 2022-05-06 4100 EURWEEKLY
2022-04-23 to 2022-05-06 3925 EURWEEKLY
2022-04-30 to 2022-05-06 7035 EURWEEKLY
2022-04-30 to 2022-05-06 4175 EURWEEKLY
2022-04-30 to 2022-05-06 5130 EURWEEKLY
2022-05-07 to 2022-05-13 3875 EURWEEKLY
2022-05-07 to 2022-05-13 4175 EURWEEKLY
2022-05-07 to 2022-05-13 4360 EURWEEKLY
2022-05-07 to 2022-05-13 3685 EURWEEKLY
2022-05-07 to 2022-05-13 3295 EURWEEKLY
2022-05-07 to 2022-05-27 6460 EURWEEKLY
2022-05-14 to 2022-06-03 3135 EURWEEKLY
2022-05-14 to 2022-05-27 4175 EURWEEKLY
2022-05-14 to 2022-06-03 4035 EURWEEKLY
2022-05-14 to 2022-05-27 2985 EURWEEKLY
2022-05-14 to 2022-05-20 3135 EURWEEKLY
2022-05-21 to 2022-05-27 3135 EURWEEKLY
2022-05-28 to 2022-06-03 4420 EURWEEKLY
2022-05-28 to 2022-06-03 2985 EURWEEKLY
2022-05-28 to 2022-07-01 5490 EURWEEKLY
2022-05-28 to 2022-07-08 3135 EURWEEKLY
2022-06-04 to 2022-06-10 3690 EURWEEKLY
2022-06-04 to 2022-06-10 3585 EURWEEKLY
2022-06-04 to 2022-07-08 4420 EURWEEKLY
2022-06-04 to 2022-06-17 3510 EURWEEKLY
2022-06-11 to 2022-07-08 2770 EURWEEKLY
2022-06-11 to 2022-09-30 3260 EURWEEKLY
2022-06-18 to 2022-06-24 3510 EURWEEKLY
2022-06-25 to 2022-07-01 3160 EURWEEKLY
2022-07-02 to 2022-08-12 3520 EURWEEKLY
2022-07-02 to 2022-08-12 6310 EURWEEKLY
2022-07-09 to 2022-07-15 2960 EURWEEKLY
2022-07-09 to 2022-08-05 3700 EURWEEKLY
2022-07-09 to 2022-07-15 3360 EURWEEKLY
2022-07-16 to 2022-07-22 3575 EURWEEKLY
2022-07-16 to 2022-07-29 3155 EURWEEKLY
2022-07-23 to 2022-08-12 4205 EURWEEKLY
2022-07-30 to 2022-08-12 3155 EURWEEKLY
2022-08-06 to 2022-08-12 3700 EURWEEKLY
2022-08-13 to 2022-09-30 3045 EURWEEKLY
2022-08-13 to 2022-08-19 3355 EURWEEKLY
2022-08-13 to 2022-08-19 3330 EURWEEKLY
2022-08-13 to 2022-08-19 4455 EURWEEKLY
2022-08-13 to 2022-09-30 2515 EURWEEKLY
2022-08-20 to 2022-09-30 3950 EURWEEKLY
2022-08-20 to 2022-09-30 2850 EURWEEKLY
2022-08-20 to 2022-09-30 3085 EURWEEKLY
2022-10-01 to 2022-10-21 3235 EURWEEKLY
2022-10-01 to 2022-10-14 3415 EURWEEKLY
2022-10-01 to 2022-10-07 3950 EURWEEKLY
2022-10-08 to 2022-10-21 4050 EURWEEKLY
2022-10-15 to 2022-10-28 4020 EURWEEKLY
2022-10-22 to 2022-11-04 5240 EURWEEKLY
2022-10-22 to 2022-10-28 3490 EURWEEKLY
2022-10-29 to 2022-11-04 4425 EURWEEKLY
2022-10-29 to 2022-11-04 3665 EURWEEKLY
2022-11-05 to 2022-11-18 5625 EURWEEKLY
2022-11-05 to 2022-11-11 5230 EURWEEKLY
2022-11-05 to 2022-11-11 4650 EURWEEKLY
2022-11-12 to 2022-12-16 5230 EURWEEKLY
2022-11-12 to 2022-12-02 4650 EURWEEKLY
2022-11-19 to 2022-11-25 7035 EURWEEKLY
2022-11-26 to 2022-12-02 5625 EURWEEKLY
2022-12-03 to 2022-12-16 5625 EURWEEKLY
2022-12-03 to 2022-12-16 4650 EURWEEKLY
2022-12-17 to 2022-12-23 4650 EURWEEKLY
2022-12-17 to 2022-12-23 5230 EURWEEKLY
2022-12-17 to 2022-12-23 5625 EURWEEKLY
2022-12-24 to 2022-12-30 9765 EURWEEKLY
2022-12-24 to 2022-12-30 9375 EURWEEKLY
2022-12-24 to 2022-12-30 10155 EURWEEKLY
2022-12-31 to 2023-01-06 10230 EURWEEKLY
2022-12-31 to 2023-01-06 9825 EURWEEKLY
2022-12-31 to 2023-01-06 10155 EURWEEKLY
2023-01-07 to 2023-01-27 6565 EURWEEKLY
2023-01-07 to 2023-02-03 6270 EURWEEKLY
2023-01-07 to 2023-02-03 5240 EURWEEKLY
2023-01-28 to 2023-02-03 6565 EURWEEKLY
2023-02-04 to 2023-03-10 7170 EURWEEKLY
2023-02-04 to 2023-02-24 7265 EURWEEKLY
2023-02-04 to 2023-02-17 5625 EURWEEKLY
2023-02-18 to 2023-03-03 7035 EURWEEKLY
2023-02-25 to 2023-03-17 7265 EURWEEKLY
2023-03-04 to 2023-04-28 7805 EURWEEKLY
2023-03-11 to 2023-03-24 7170 EURWEEKLY
2023-03-18 to 2023-03-24 7265 EURWEEKLY
2023-03-25 to 2023-04-07 6565 EURWEEKLY
2023-03-25 to 2023-03-31 6160 EURWEEKLY
2023-04-01 to 2023-04-14 6775 EURWEEKLY
2023-04-08 to 2023-04-21 6565 EURWEEKLY
2023-04-15 to 2023-04-28 6160 EURWEEKLY
2023-04-22 to 2023-04-28 5655 EURWEEKLY
2023-04-29 to 2023-05-05 7035 EURWEEKLY
2023-04-29 to 2023-05-05 4735 EURWEEKLY
2023-04-29 to 2023-05-05 5910 EURWEEKLY
2023-05-06 to 2023-05-26 4735 EURWEEKLY
2023-05-06 to 2023-05-12 5020 EURWEEKLY
2023-05-06 to 2023-05-26 6460 EURWEEKLY
2023-05-13 to 2023-06-02 4655 EURWEEKLY
2023-05-27 to 2023-06-30 5490 EURWEEKLY
2023-05-27 to 2023-06-02 4270 EURWEEKLY
2023-06-03 to 2023-07-07 4270 EURWEEKLY
2023-06-03 to 2023-06-09 4130 EURWEEKLY
2023-06-10 to 2023-09-30 3755 EURWEEKLY
2023-07-01 to 2023-08-11 6310 EURWEEKLY
2023-07-08 to 2023-08-04 3835 EURWEEKLY
2023-08-05 to 2023-08-11 3835 EURWEEKLY
2023-08-12 to 2023-08-18 3200 EURWEEKLY
2023-08-12 to 2023-08-18 4455 EURWEEKLY
2023-08-19 to 2023-09-30 3950 EURWEEKLY
2023-08-19 to 2023-09-30 3560 EURWEEKLY
2023-10-01 to 2023-10-20 3560 EURWEEKLY
2023-10-01 to 2023-10-06 3950 EURWEEKLY
2023-10-01 to 2023-10-13 3755 EURWEEKLY
2023-10-07 to 2023-10-20 4050 EURWEEKLY
2023-10-14 to 2023-10-27 4420 EURWEEKLY
2023-10-21 to 2023-11-03 5240 EURWEEKLY
2023-10-21 to 2023-11-03 3840 EURWEEKLY
2023-10-28 to 2023-11-03 4635 EURWEEKLY
2023-11-04 to 2023-11-17 5625 EURWEEKLY
2023-11-04 to 2023-11-10 5480 EURWEEKLY
2023-11-04 to 2023-11-10 4875 EURWEEKLY
2023-11-11 to 2023-12-15 5480 EURWEEKLY
2023-11-11 to 2023-12-01 4875 EURWEEKLY
2023-11-18 to 2023-11-24 7035 EURWEEKLY
2023-11-25 to 2023-12-01 5625 EURWEEKLY
2023-12-02 to 2023-12-15 4875 EURWEEKLY
2023-12-02 to 2023-12-15 5625 EURWEEKLY
2023-12-16 to 2023-12-22 5480 EURWEEKLY
2023-12-16 to 2023-12-22 5625 EURWEEKLY
2023-12-16 to 2023-12-22 4875 EURWEEKLY
2023-12-23 to 2023-12-29 10230 EURWEEKLY
2023-12-23 to 2023-12-29 9825 EURWEEKLY
2023-12-23 to 2023-12-29 10155 EURWEEKLY
2023-12-30 to 2024-01-05 9825 EURWEEKLY
2023-12-30 to 2024-01-05 10155 EURWEEKLY
2023-12-30 to 2024-01-05 10230 EURWEEKLY
2024-01-06 to 2024-01-26 6565 EURWEEKLY
2024-01-06 to 2024-02-02 6270 EURWEEKLY
2024-01-06 to 2024-02-02 5240 EURWEEKLY
2024-01-27 to 2024-02-02 6565 EURWEEKLY
2024-02-03 to 2024-02-23 7265 EURWEEKLY
2024-02-03 to 2024-02-16 5625 EURWEEKLY
2024-02-03 to 2024-03-08 7170 EURWEEKLY
2024-02-17 to 2024-03-01 7035 EURWEEKLY
2024-02-24 to 2024-03-15 7265 EURWEEKLY
2024-03-02 to 2024-04-26 7805 EURWEEKLY
2024-03-09 to 2024-03-22 7170 EURWEEKLY
2024-03-16 to 2024-03-22 7265 EURWEEKLY
2024-03-23 to 2024-03-29 6160 EURWEEKLY
2024-03-23 to 2024-04-05 6565 EURWEEKLY
2024-03-30 to 2024-04-12 6775 EURWEEKLY
2024-04-06 to 2024-04-19 6565 EURWEEKLY
2024-04-13 to 2024-04-26 6160 EURWEEKLY
2024-04-20 to 2024-04-26 5655 EURWEEKLY
2024-04-27 to 2024-05-03 7035 EURWEEKLY
2024-04-27 to 2024-05-03 4735 EURWEEKLY
2024-04-27 to 2024-05-03 5910 EURWEEKLY
2024-05-04 to 2024-05-10 5020 EURWEEKLY
2024-05-04 to 2024-05-24 6460 EURWEEKLY
2024-05-04 to 2024-05-24 4735 EURWEEKLY
2024-05-11 to 2024-05-31 4655 EURWEEKLY
2024-05-25 to 2024-06-28 5490 EURWEEKLY
2024-05-25 to 2024-05-31 4270 EURWEEKLY
2024-06-01 to 2024-06-07 4130 EURWEEKLY
2024-06-01 to 2024-07-05 4270 EURWEEKLY
2024-06-08 to 2024-09-30 3755 EURWEEKLY
2024-06-29 to 2024-08-09 6310 EURWEEKLY
2024-07-06 to 2024-08-02 3835 EURWEEKLY
2024-08-03 to 2024-08-09 3835 EURWEEKLY
2024-08-10 to 2024-08-16 4455 EURWEEKLY
2024-08-10 to 2024-08-16 3200 EURWEEKLY
2024-08-17 to 2024-09-30 3950 EURWEEKLY
2024-08-17 to 2024-09-30 3560 EURWEEKLY
2024-10-01 to 2024-10-18 3560 EURWEEKLY
2024-10-01 to 2024-10-04 3950 EURWEEKLY
2024-10-01 to 2024-10-11 3755 EURWEEKLY
2024-10-05 to 2024-10-18 4050 EURWEEKLY
2024-10-12 to 2024-10-25 4420 EURWEEKLY
2024-10-19 to 2024-11-01 5240 EURWEEKLY
2024-10-19 to 2024-11-01 3840 EURWEEKLY
2024-10-26 to 2024-11-01 4635 EURWEEKLY
2024-11-02 to 2024-11-08 5480 EURWEEKLY
2024-11-02 to 2024-11-08 4875 EURWEEKLY
2024-11-02 to 2024-11-15 5625 EURWEEKLY
2024-11-09 to 2024-12-13 5480 EURWEEKLY
2024-11-09 to 2024-11-29 4875 EURWEEKLY
2024-11-16 to 2024-11-22 7035 EURWEEKLY
2024-11-23 to 2024-11-29 5625 EURWEEKLY
2024-11-30 to 2024-12-13 4875 EURWEEKLY
2024-11-30 to 2024-12-13 5625 EURWEEKLY
2024-12-14 to 2024-12-20 5480 EURWEEKLY
2024-12-14 to 2024-12-20 4875 EURWEEKLY
2024-12-14 to 2024-12-20 5625 EURWEEKLY
2024-12-21 to 2024-12-27 10230 EURWEEKLY
2024-12-21 to 2024-12-27 10155 EURWEEKLY
2024-12-21 to 2024-12-27 9825 EURWEEKLY
2024-12-28 to 2025-01-03 10155 EURWEEKLY
2024-12-28 to 2025-01-03 9825 EURWEEKLY
2024-12-28 to 2025-01-03 10230 EURWEEKLY
2025-01-04 to 2025-01-24 6565 EURWEEKLY
2025-01-04 to 2025-01-31 5240 EURWEEKLY
2025-01-04 to 2025-01-31 6270 EURWEEKLY
2025-01-25 to 2025-01-31 6565 EURWEEKLY
2025-02-01 to 2025-02-14 5625 EURWEEKLY
2025-02-01 to 2025-02-21 7265 EURWEEKLY
2025-02-01 to 2025-03-07 7170 EURWEEKLY
2025-02-15 to 2025-02-28 7035 EURWEEKLY
2025-02-22 to 2025-03-14 7265 EURWEEKLY
2025-03-01 to 2025-04-25 7805 EURWEEKLY
2025-03-08 to 2025-03-21 7170 EURWEEKLY
2025-03-15 to 2025-03-21 7265 EURWEEKLY
2025-03-22 to 2025-04-04 6565 EURWEEKLY
2025-03-22 to 2025-03-28 6160 EURWEEKLY
2025-03-29 to 2025-04-11 6775 EURWEEKLY
2025-04-05 to 2025-04-18 6565 EURWEEKLY
2025-04-12 to 2025-04-25 6160 EURWEEKLY
2025-04-19 to 2025-04-25 5655 EURWEEKLY
2025-04-26 to 2025-05-02 4735 EURWEEKLY
2025-04-26 to 2025-05-02 5910 EURWEEKLY
2025-04-26 to 2025-05-02 7035 EURWEEKLY
2025-05-03 to 2025-05-23 6460 EURWEEKLY
2025-05-03 to 2025-05-23 4735 EURWEEKLY
2025-05-03 to 2025-05-09 5020 EURWEEKLY
2025-05-10 to 2025-05-30 4655 EURWEEKLY
2025-05-24 to 2025-05-30 4270 EURWEEKLY
2025-05-24 to 2025-06-27 5490 EURWEEKLY
2025-05-31 to 2025-06-06 4130 EURWEEKLY
2025-05-31 to 2025-07-04 4270 EURWEEKLY
2025-06-07 to 2025-09-30 3755 EURWEEKLY
2025-06-28 to 2025-08-08 6310 EURWEEKLY
2025-07-05 to 2025-08-01 3835 EURWEEKLY
2025-08-02 to 2025-08-08 3835 EURWEEKLY
2025-08-09 to 2025-08-15 3200 EURWEEKLY
2025-08-09 to 2025-08-15 4455 EURWEEKLY
2025-08-16 to 2025-09-30 3950 EURWEEKLY
2025-08-16 to 2025-09-30 3560 EURWEEKLY
Period/DiscountsDiscount nameTypeAmount
2021-10-01 to 2022-09-30 Repeated client PERCENTAGE5 %
2022-10-01 to 2023-09-30 Repeated client PERCENTAGE5 %
General
CountryCaribbean
RegionGrenada
BaseGrenada, Port Louis Marina
KindCatamaran
Skipper licence requiredNo
Check in time17:00:00
Check out time09:00:00
Max discount5 %
ModelNautitech 40 Open - 4 + 2 cab.
Boat typeBAREBOAT
Hull colorNo data available
Build yearNo data available
Sail year of refitNo data available
Genoa year of refitNo data available
Steering type2 Steering Wheels
Number of rudder bladesNo data available
Engine
Power2 X 40 hp
Engine manufacturerVolvo
Cruise speedNo data available
Fuel ConsumptionNo data available
Layout
Day maximum passengersNo data available
Berts12
Berths cabin8
Berths salon2
Berths crew2
Cabins6
Passenger cabins4
Cabins crew2
Toilets2
Passenger toilets2
Toilets crew0
Size
Length Overall39 ft / 12 m
Beam23 ft / 7 m
Draft3 ft / 1 m
Water capacityNo data available
Fuel capacityNo data available
Sails
Main sailfull batten
Genoa sailfurling/roll
SpinnakerNo data available
GennakerNo data available
0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
0%
0%
0%
0%
0%

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Send a request

  mandatory fields

  ATTENTION: Your request is important to us so if you, after you have submitted your request, were not redirected to another page within few seconds and have not received a confirmation e-mail (please also check your spam folder); please reload the page, fill out the form and press the 'SUBMIT' button again.If the retry has failed, please contact us on info@boattheglobe.com, e-mail address or call us on +44 20 3769 4092.

  Nautitech 40 Open - 4 + 2 cab. (2020)
  (Catamaran)
  Berths
  12
  Cabins
  4 + 2
  Capacity
  12
  Draught
  3.28 ft
  Size
  39.37 ft
  Engines
  1X-hp

  Date From

  Duration

  Watermaker
  Electric windlass
  Autopilot
  Solar Panel
  Electric Winch